مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تنزل و ظهور مجدد عوام: تاثیر سیاست های دولت بر نهادهای مدیریت منابع در چین

مشخصات محصول
قیمت:20000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M569

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  تنزل و ظهور مجدد عوام: تاثیر سیاست های دولت بر نهادهای مدیریت منابع در چین

عنوان انگلیسی:

Degradation and re-emergence of the commons: The impacts of government policies on traditional resource management institutions in China

چکیده فارسی:

در اکثریت قریب به اتفاق موارد مطالعه شده تا به امروز، تغییرات سریع در نهادهای مدیریت منابع بومی و دانش زیست محیطی سنتی (TEK) با پیامدهای عمیقی برای امرار معاش بومی، تنوع زیستی، و انعطاف پذیری سیستم در سراسر جهان گزارش شده است. در این مطالعه موردی، اینکه چگونه تغییرات سیاسی در چین طی ۶۰ سال گذشته، نهادهای مدیریت منابع بومی طراحی شده برای مدیریت سیستم های مرتع با سرمایه گذاری مشترک در مغولستان داخلی شرقی را تحت تاثیر قرار داده است مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاری (N= 91)، بحث های گروه کانونی ( شامل ۶۴ نفر)، و مشاهدات مشارکت کننده، متوجه شدیم که بیش از نیم قرن تلاش های نقشه کشیدن دولت چین، تمرکز بر برنامه ریزی توسعه در سطح ملی را تغییر داد، که منجر به تخریب نهادهای بومی شد که سیستم های دامپروری با سرمایه گذاری مشترک را در منطقه اداره می کرد. با این حال، هم چنین اینکه چگونه بازیگران محلی تغییرات اخیر در سیاست های دولتی را برای احیای نهادهای گله داری سنتی استفاده کرده اند را مورد تاکید قرار می دهیم. این یک نگاه اجمالی به ظهور مجدد عوام از پایین به بالا را فراهم می کند.

کلمات کلیدی: نهادهای مدیریت منابع سنتی،ز، سازمان تعاون، سیاست دولت،مغولستان داخلی، چین

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد