مقاله ترجمه شده سیاست تقسیم سود و چرخه عمر شرکت: مطالعه شرکت های هندی

مشخصات محصول
قیمت:93000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H936

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Managerial Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  سیاست تقسیم سود و چرخه عمر شرکت: مطالعه شرکت های هندی

عنوان کامل انگلیسی:

Dividend policy and corporate life cycle: a study of Indian companies

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و چرخه عمر شرکت ها در هند است. علاوه بر این، این مطالعه در نظر دارد تا تغییرات رفتار تقسیم سود را در طول چرخه عمر یک شرکت بررسی کند. این مطالعه پیش بینی می کند که رفتار تقسیم سود یک شرکت در طول چرخه عمر آن متفاوت است.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – نویسندگان برای بررسی دقیق فرضیات، ۱۹۶۸ شرکت‌ صنعتی غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بمبئی (BSE) را به شرکت‌های در حال رشد، بالغ و راکد طی دوره ۲۰۲۰-۲۰۰۰ طبقه‌بندی کردند. علاوه بر این، برای بررسی اعتبار نتایج، از مجموعه‌ای از تکنیک‌ها مانند تحلیل واریانس، حداقل مربعات معمولی ادغام شده، مدل‌های اثرات ثابت و مدل‌های اثرات تصادفی استفاده می‌کنند.

یافته ها – یافته های تجربی نشان می دهد که رفتار تقسیم سود در طول چرخه عمر شرکت متفاوت است. به طور خاص، شرکت های راکد سود سهام بسیار بالاتری نسبت به شرکت های در حال رشد پرداخت می کنند. شرکت های بالغ سود سهام بسیار بالاتری نسبت به شرکت های در حال رشد پرداخت می کنند. نتایج پس از کنترل اثرات اندازه شرکت، سودآوری، اهرم، ریسک عملیاتی، ریسک سیستماتیک و فرصت‌های رشد همچنان معتبر می باشند.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – یافته ها برای تصمیم گیرندگان شرکت برای ایجاد یک سیاست تقسیم سود مناسب بر اساس مرحله چرخه عمر شرکت ها و برای ذینفعان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری مفید است.

نوآوری/ ارزش – در مطالعات پیشین رابطه بین سیاست تقسیم سود و چرخه عمر شرکت در بازار سهام هند بررسی نشده است. بنابراین، این تحقیق این شکاف در ادبیات را پر می کند.

کلمات کلیدی: هند، چرخه عمر شرکت، سیاست تقسیم سود، در حال رشد، بالغ، راکد.

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the relationship between dividend policy and the life cycle of firms in India. In addition, this study intends to examine the variation in dividend behaviour over the life cycle of a firm. The study anticipates that a firm’s dividend behaviour varies over its life cycle.

Design/methodology/approach – To scrutinize the validity of the proposition, the authors classify 1968 non-financial industrial firms listed at Bombay Stock Exchange (BSE) into growth, mature and stagnant firms over the period 2000–۲۰. Additionally, to check the robustness of the results, they use an array of techniques such as analysis of variance, pooled ordinary least squares, fixed effects models and random effects models.

Findings – The empirical findings suggest that dividend behaviour varies over a firm’s life cycle. Specifically, stagnant firms are paying significantly higher dividends than growth firms. Mature firms are paying significantly higher dividends than growth firms. The results are consistent after controlling the effects of firm’s size, profitability, leverage, operating risk, systematic risk and growth opportunities.

Research limitations/implications – The findings are useful for corporate decision makers in establishing an appropriate dividend policy conditional on firms’ life cycle stage and for shareholders in making investment decisions.

Originality/value – The relation between dividend policy and firm life cycle has not been examined before in the context of Indian stock market. Thus, this research bridges this gap in the literature.

Keywords: India, Corporate life cycle, Dividend policy, Growth, Mature, Stagnant

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد