مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 479 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه انگلیسی:۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M114

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: بررسی و تحلیل عملی

عنوان انگلیسی:

Human resource information systems: a review and empirical analysis

چکیده فارسی:

هدف: ارائه تعریفی ساده از سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و گزارش نتایج تحقیق درباره اجرای آن در هنگ کنگ

طراحی/روش/رویکرد: یک پرسشنامه سازمان یافته طراحی شد و پس از آزمون اولیه و اصلاح از آن برای جمع آوری اطلاعات از یک جامعه آماری نمونه از استفاده کنندگان سیستم فوق در هنگ کنگ استفاده شد. این پرسشنامه به وسیله مشاورین HRIS (سیستم اطلاعاتی منابع انسانی) و مدیران HR (منابع انسانی) و MIS  (سیستم اطلاعات مدیریتی) به صورت آزمایشی مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمون یک پرسشنامه اصلاح شده و نهایی طراحی و برای شرکتهای مستقر در هنگ کنگ فرستاده شد.

یافته‌ها: بیشتر شرکتهای صنعتی موجود در هنگ کنگ مشاهده کردند که بزرگترین مزیت در به کارگیری HRIS  پاسخ سریع و دسترسی کامل به اطاعاتی بود کهHRIS   برای آنها اخذ می کرد. و بزرگترین مانع برای آنها عدم کفایت تامین مالی بود. (در واقع استفاده از HRIS برای آنها هزینه سنگینی در برداشت)

محدودیتها/کاربردهای تحقیق: تحقیق های بعدی باید به گونه ای طراحی شوند تا بتوانند به خوبی شرایطHRIS  اینترنتی و اینترانتی را به ما نشان دهند. در روش اینترنتیHRIS  بدون شک مزایای به مراتب بیشتری نسبت به روش سنتی خواهد داشت. ولی اتخاذ این روش باعث به چالش کشیده شدن کارورزان می گردد.

مفاهیم عملی: نگرشهایی درباره اجرای HRIS در شرکتهای واقع در هنگ کنگ فراهم می کند. به گونه ای که به کارورزان HR کمک می کند تا درک بهتری از موقعیت کنونی مزایا و موانع به کارگیریHRIS  پیدا کنند.

اصالت/ارزش: تحقیقات کمی انجام شده اند تا بتوانند مزایای مشاهده شده و موانع بالقوه در به کارگیریHRIS  را شناسایی کنند. این مطالعه از آن جهت دارای اهمیت است که شرایط کنونیHRIS  در هنگ کنگ را می آزماید. همچنین مقایسه ای بین تفاوتهای موجود بین استفاده کنندگانHRIS  و سایرین و نیز اندازه سازمان در ارتباط با به کارگیریHRIS   انجام می دهد.

کلمات کلیدی: سیستم اطلاعاتی، مدیریت منابع انسانی، هنگ کنگ

مقدمه

سیستم اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) ترکیبی از بانکهای اطلاعاتی، نرم افزارهای کامپیوتری و سخت افزار ها و نرم افزارهای ضروری برای جمع آوری و ذخیره، مدیریت، تحویل، ارائه و اداره کردن اطلاعات برای منابع انسانی می باشد. محبوبیتHRIS  از دهه ۶۰ میلادی آغاز شد. یک تحقیق انجام شده در سال ۱۹۹۸ نشان داد که ۶۰% شرکت های موفق ازHRIS  برای پشتیبانی روزانه از عملیات مدیریتی منابع انسانی استفاده می کردند.HRIS  امروزه در مسائل اداری، اجرایی و همچنین برای تصمیم گیری های تجاری و استراتژیک استفاده می شود.

اهداف این مطالعه عبارتند از: ارائه بررسی تحقیق بر روی HRIS- بررسی شرایط و حوزه هایی که صنعت در هنگ کنگ ازHRIS  استفاده نموده است. تحقیق و بررسی عملی درباره درک متخصصین HR از مزایا و موانع به کارگیری HRIS و بررسی تفاوت در درک مزایا و موانع به کارگیری HRIS در بین کسانی که آنرا استفاده می کنند و کسانی که آنرا استفاده نمی کنند در شرکتهای بزرگ متوسط و کوچک.

برای آزمودن شرایط و حوزه هایی که صنعت در هنگ کنگ از HRIS استفاده نموده و همچنین برای ایجاد درک بهتر متخصصینHR  از مزایا و موانع به کارگیری HRIS یک همه پرسی و ارزیابی پستی بر روی کارورزان محلیHR  صورت گرفت.

این مقاله نتایج یک تحلیل عملی برروی برروی به کارگیری HRIS در کارخانه های خاصی از هنگ کنگ را ارائه می دهد. این مقاله متشکل از بخش های زیر است:

ابتدا بررسی مزایا و موانع بالقوه به کارگیری HRIS  و گزارشی از مطالعه های قبلی درباره آن. سپس شرح روش های تحقیق– ارائه و تحلیل اطلاعات حاصل از تحقیق و در نهایت بحث و نتیجه گیری.