مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد استراتژیک: نقش اجزای ارشد تیم

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 533 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M109

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و عملکرد استراتژیک: نقش اجزای ارشد تیم

عنوان انگلیسی:

Management information systems and strategic performances: The role of top team composition

چکیده فارسی:

سازمانها، سیستم های اطلاعات مدیریت خبره را استفاده می کنند تا مدیران عالی با در اختیار داشتن دامنۀ کافی اطلاعات به عملکرد چند جانبۀ استراتژیک سازمان دست یابند. با این وجود، سازمانها در میزان استفاده از این سیستم ها برای بهبود عملکردشان متفاوت هستند، این مقاله نقش تیم های مدیریت عالی در رابطۀ بین سیستم های اطلاعات مدیریت و عملکرد استراتژیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این مقاله از اطلاعات گردآوری شده میان ۹۲ تیم مدیریتی عالی استفاده شده است که به بررسی روابط متقابل اعضای تیم های مختلف با سیستم های اطلاعات مدیریتی خبره می پردازد و نحوه تاثیر این ارتباط بر رفتار استراتژیک به منظور کاهش هزینه و انعطاف پذیری را بررسی می کند. یافته ها، نحوه کنترل اثر سیستم های اطلاعات مدیریت بر رفتار استراتژیک (با تاکید بر انعطاف پذیری) توسط تیم های مدیریتی متنوع را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: سیستمهای اطلاعاتی مدیریت، خصوصیات اطلاعات، عملکرد استراتژیک، اجزا تیم ارشد مدیریت

  1. مقدمه افزایش رقابت در بخش خصوصی و دولتی، شرکتها را به افزایش کارآیی، کیفیت و انعطاف پذیری بیشتر در خدمات تشویق می کند (کال ۱۹۹۷) این وضعیت نیاز به توانایی های بیشتری برای پردازش اطلاعات دارد سازمانی دارد. در تلاش برای دستیابی به این اهداف استراتژیک، سازمانها -سیستم های اطلاعات مدیریت جامع و پیشرفته تری را اختیار می کنند ( شوا ۱۹۹۶؛ غراب ۱۹۹۷). این سیستم های اطلاعات مدیریت جامع مدیران ارشد را با حجم عظیمی اطلاعات در رابطه با ابعاد چندگانه فعالیت شرکتی مواجه می کند، که منجر به تسهیل تصمیم گیری و دستیابی به عملکرد می شود (کاپلن و نورتون ۱۹۹۶؛ کیم و لی ۱۹۸۶؛ شوا ۱۹۹۶، ۲۰۰۴). با این وجود سازمانها در دستیابی موفقیت آمیز به عملکرد استراتژیک تا اندازه ای متفاوت هستند. این مقاله رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته و تیم های مدیریتی ارشد، بعنوان گروهی از مدیران که اساساً مسئول مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی هستند را مورد بررسی قرار می دهد. در ادبیات مدیریت تیم های مدیریتی ارشد دارای خصوصیات متفاوتی (از نظر میزان درآمد، سابقه، و تحصیلات) دارند و بر این اساس انتظار می رود اطلاعات متنوعی را جمع آوری کنند و تصمیماتی با کیفیت بالاتری بگیرند (کارپنتر، ژیلت کانتز و ساندر ۲۰۰۴؛ فین کن اشتاین و هام بریک،۱۹۹۶). در ادبیات مدیریت و اطلاعات به طور ضمنی به استفاده مدیران از اطلاعات اشاره شده و صراحتاً بیان شده است که  نحوه  استفاده مدیران ارشد مختلف از سیستم های اطلاعات مدیریت برای مدیریت استراتژیک بعنوان یک سوال باقی مانده است (لین،۲۰۰۶؛ هاگان، واتسن و بران ۲۰۰۷).

باوجود اینکه اثر سیستم های اطلاعات مدیریت بر عملکرد کاملاَ شناخته شده است، یافته های اولیه در رابطه با رابطه مستقیم و غیر مستقیم بین عملکرد استراتژیک مختلط و نا معلوم است (فولر-لاو و کوپر، ۱۹۹۶؛ شوا ۲۰۰۴). این مقاله تلاش می کند با تجزیه و تحلیل صریح نقش تیم های مدیریتی ارشد، رابطه بین  طراح سیستم های اطلاعات مدیریت و عملکرد استراتژیک را روشن سازد. فرضیه عمومی این مقاله به شرح زیر است: تنوع اجزای تیم های مدیریتی ارشد از سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته به روشی حمایت می کند که باعث چند برابر شدن عملکرد استراتژیک می شود، این عملکرد بر هزینه کنترل و انعطاف پذیری تاکید می کند. (گوپتا و گو وینداراجان، ۱۹۸۴؛ لدر و اسمیت ۱۹۸۹) در این مقاله رده های بالایی موضوع مورد بحث قرار می گیرد که سازمان را بازتاب تفکر تیم های مدیریتی ارشد می داند. (هام بریک و ماسون۱۹۸۴) در رده های بالایی تئوری تاکید بر خصوصیات قابل مشاهده و  وابسته به آمار  اعضای تیم های مدیریتی ارشد است تا تاثیر آن را بر سازمان توضیح دهد. در این تحقیق از رویکرد اقتضایی برای تجزیه و تحلیل  اثر متقابل مناسب بین سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته و اجزای تیم های مدیریتی ارشد استفاده شده است. رویکرد اقتضایی تنها رویکردی است که می توان با آن با قطعیت بیان کرد که عملکرد بستگی دارد به وجود هماهنگی بین بسیاری از خصوصیات سازمانی، نظیر سیستمهای اطلاعاتی، استراتژی و ساختار سازمانی (شوا ۱۹۹۶؛ کیم و لی ۱۹۸۶).