مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری: سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۳۰

مشخصات محصول
قیمت:15500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول: h127

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی  ترجمه شده حسابداری: سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۳۰

عنوان انگلیسی:

Comprehensive Income: Evidence on the Effectiveness of FAS 130

چکیده فارسی:

بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۳۰ (استاندارد حسابداری مالی ۱۳۰) “گزارش سود جامع” مربوط به مبادلات عمومی شرکت می باشد .اقلام سود  جامع قبلاً در سایر صورت های نالی افشاء شده اند. لیست کردن این اقلام به صورت یک صورت مالی  ارائه کننده اطلاعاتی نیست که قبلاً در اختیار نبوده است . بنابراین ، اگر بازارها کارآمد باشد، افشای استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۳۰ (سود جامع )در ارزش شرکت تاثیر نخواهد داشت. هدف از این مقاله ، ارائه شواهد تجربی از سودمندی CI است که توسط استاندارد شماره۱۳۰ ارائه می شود .در این مطالعه، داده ها را برای شرکتها در دوره بلافاصله قبل و بعد از اعلام استاندارد حسابداری مالی ۱۳۰می پردازیم. نتایج ما نشان می دهد  که اختلافی در ارزیابی بازار از تعدیل سود جامع درقبل و بعد از اجرای استاندارد حسابداری مالی ۱۳۰ وجود ندارد. این مطلب با فرضیه کارآمد بازارهای که در آن هیچ تغییری وجود ندارد، سازگار است. مگر آنکه فواید دیگری از استاندارد  حسابداری مالی۱۳۰ نشان داده شود

مقدمه

تمامی شرکت ها می بایست بعد از تاریخ   ۱۵/۱۲/ ۹۸صورت های مالی خود را بر اساس این استاندارد تهیه نمایند .

بیانیه  استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۳۰ (SFAS 130) سود جامع (CI) را این گونه  تعریف می کند :

“تغییر در حقوق صاحبان سهام (دارایی خالص) از یک واحد تجاری  در یک دوره ناشی از معاملات و سایر رویدادها به غیر از رویداد های مالکانه”.این شامل تمامی تغییرات در حقوق صاحبان سهام در طول دوره به جز آنهای که ناشی از سرمایه گذاری توسط مالکان و یا توزیع به صاحبان سهام می باشد. (۱)”. استاندارد حسابداری مالی ۱۳۰ به طور خاص شامل موارد مانند سود و زیان تحقق نیافته  اوراق بهادار آماده برای فروش (SEC)، سود و زیان تسعیر ارز (FCT) و تعهدات بازنشستگی (pen) می باشد. از آنجا که که این اقلام قبلاً در بخش های مختلف از صورتهای مالی افشا شوند، فهرست این اقلام به صورت ،یک صورت مالی ای هیچ اطلاعات  جدیدی که در حال حاضر در دسترسترس نیست را فراهم نمی کند.

بنابراین اگر بازارها کارآمد باشد، افشاء استاندارد حسابداری مالی توسط ۱۳۰  بر ارزش شرکت  تاثیری ندارد. هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) بر آن است که “افشای جایگزین مناسب برای شناخت نمی باشد. سودمندی و یکپارچگی صورتهای مالی با حذف هر  عنصراز شرایط  شناخت مختل خواهد شد.(۲) شرکت ها برای تهیه این صورت مالی منابع مصرف خواهند کرد. پس اگر هیچ سودمندی ایجاد نکند، الزام شرکت ها به تبعیت از FASB بی مورد خواهد بود. از سوی  دیگر، اگر سرمایه گذاران دریابید که شناخت اقلام CI هزینه های پیش بینی سود و نقدینگی را کاهش می دهد . یا در ارزش شرکت تاثیر گذار است آنگاه  اطلاعات دارای ارزش خواهند بود. هدف از این مقاله ، ارائه شواهد تجربی از سودمندی افشاءCI در طبق استاندارد حسابداری مالی ۱۳۰ می باشد :”گزارش سود جامع.”  

نتایج مطالعات در ارتباط با CI و بازده با هم  ادغام شده است. اندازه گیری واقعی تاثیر افشا های جدید در باره اطلاعات CI تنها پس از افشای آنها قابل است. در این مقاله ، ما تاثیر CI بر بازده برای  یک دوره را
قبل و بعد ازافشای استاندارد حسابداری مالی ۱۳۰ به جایی اثر بر ارزش شرکت  بازار مورد توجه است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد