مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: سهم بازار و سیاست وجوه نقد

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:M49

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: سهم بازار و سیاست وجوه نقد : مدارک و شواهدی از شرکت های اروپایی غربی

عنوان انگلیسی:

Market Share and Cash Policy: Evidence from Western European Companies

چکیده فارسی:

این کار مطالعاتی تاثیر سهم بازار بر سیایت وجوه نقد سازمان ها را در حالت ایستا و پویا تجزیه و تحلیل می کند. با استفاده از مجموعه ی داده های بدست آمده از شرکت های بزرگ در ۱۴ کشور اروپایی نشان می دهیم که شرکت هایی که سهم زیادی در بازار دارند تمایل دارند تا دارایی نقدی کمتری داشته باشند . رابطه ی بین سهم در بازار و سیاست وجوه نقد زمانی کاملا آشکار است که خطر وارد شدن ضرر و زیان که با استفاده از شباهت تکنولوژی یک شرکت با رقیبان آن در صنعت و یا تمرکز بازار در یک بخش اندازه گیری می شود ، بالا باشد . این نتایج برای روش های مختلف ارزیابی ، تعاریف مختلف متغیر ها و برای کنترل داخلی ممکن بین دارایی هایی نقدی و سهم در بازار بسیار با ارزش و اثرگذار می باشد.

کلمات کلیدی: رقابت، امور مالی، سیاست مالی، ساختار بازار، نقدینگی

مقدمه:

مطالعات اخیر نشان می دهد که شرکت ها در اروپا همانند ایالت متحده ی آمریکا میزان مشخصی وجوه نقد دارند. بر طبق سوابق چندین عامل وجود دارد که می تواند میزان دارایی نقدی را توجیه کند. ابتدا عامل معامله این امر را مسلم می داند که شرکت ها می توانند با استفاده از ذخیره ی وجوه نقد ، هزینه های معامله را ذخیره کنند تا به جای اجبار برای تسویه حساب کلی مبلغ را به صورت قسطی پرداخت کنند.دلیل دوم برای دارایی نقدی شرکت ها بر اساس دورنمای موسسه می باشد.مدیران ترجیح می دهند تا از پول نقد استفاده کنند زیرا این عمل خطرات را کاهش داده و قدرت تصمیم گیری آنها را افزایش می دهد علی رغم اینکه چنین مدارک تجربی معامله و دلایل موسسه برای استفاده از وجوه نقد را تایید می کند ، افزایش کنونی در دارایی نقدی در دنیا تا حد زیادی مربوط به جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان و یا دلیل پیشگیرانه بوده است.شرکت ها تمایل دارند تا با استفاده از یک ابزار دفاعی به نام پول نقد از ضرر و زیان های ناشی از کاهش در منابع مالی جلوگیری کند علاوه بر این ثابت شده است که عاملی موثر و مهم این تمایل در جلوگیری از ضرر و زیان باعث افزایش در بازار رقابت در صنعت می گردد. از آنجا که شرکت ها می خواهند از سرمایه گذاری کمتر از میزان معمول جلوگیری کنند ، افزایش خطر رقابتی منتج به افزایشی در دارایی نقدی می گردد تا اهداف پیشگیرانه مرتفع گردد. با شرح این مساله سوابق اخیر بر رابطه ی بین دارایی نقدی شرکت –  به عنوان ابزار پیشگیری از ضرر و زیان در رقابت – و پویایی بازار تولید تاکید می کند. شرکت ها زمانی که در معرض رقابت سخت تر در بازار تولید هستند تمایل بیشتری برای حفظ وجوه نقد خویش دارند .شرکت ها خطراتی که ممکن است رقیبان را در مخاطره بیندازد را در نظر می گیرند که این عمل به رابطه ی مثبتی بین تعادل وجوه نقد و خطرات وارد شدن ضرر و زیان در صنعت می انجامد علاوه بر این تاثیر پویا بودن بازار تولید بر سطوح بهینه ی وجوه نقد ثابت کرده است که سیاست وجوه نقد می تواند در نتایج رقابتی تاثیر زیادی بگذارد به طور مثال شرکت هایی که نقدینگی بالایی دارند در خصوص رقیبانشان که از لحاظ مالی در خطر هستند اقداماتی صورت می دهند تا آنها را از صحنه ی رقابت خارج کنند.گرچه شواهد تجربی این نظر را تایید می کند که حفظ وجوه نقد برای شرکت ها سودمند بوده ودلیل پیشگیری در برابر ضرر و زیان عامل طراحی یک شرکت می باشد ، سیاست وجوه نقد نتیجه ی کمتری داده است .

مطالعات پیشین فشار رقابتی که یک شرکت در معرض آن قرار دارد را وابسته به جایگاه آن شرکت در آن صنعت ، مانند سهم در بازار ، در نظر نمی گیرد در این کار مطالعاتی ارزیابی می کنیم که چگونه خطر وارد شدن ضرر و زیان در یک صنعت می تواند بر رابطه ی بین سهم بازار و سیاست وجوه نقد تاثیر گذارد. به منظور بررسی این مطلب دارایی نقدی شرکت های بزرگ اروپایی از ۱۴ کشور در طی سال های ۲۰۰۸-۱۹۹۸  (۱۳۷۷تا۱۳۸۷) را در حالت ایستا و پویا بررسی کردیم . مزیت نمونه های بررسی شده این است که اطلاعات مالی جامع سالانه در خصوص شرکت های لیست شده و شرکت های لیست نشده در دسترس می باشد.بنابراین آن مقیاس های رقابتی را می توان به طور سالانه در مورد شرکت های لیست نشده محاسبه کرد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد