مقاله ترجمه شده والدین بچه‌های مبتلا به سندرم اسپنگر یا ناتوانی‌های یادگیری: محیط خانواده و حمایت اجتماعی

مشخصات محصول
قیمت:49000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۳ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R85

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  والدین بچه‌های مبتلا به سندرم اسپنگر یا ناتوانی‌های یادگیری: محیط خانواده و حمایت اجتماعی

عنوان انگلیسی:

Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support

چکیده فارسی:

این مطالعه، محیط خانوادگی و حمایت اجتماعی ادراک شده ۳۳ والدین دارای بچه مبتلا به سندرم اسپرگر و ۴۳ والدین دارای بچه مبتلا به ناتوانی یادگیری را مورد بررسی قرار داده، که با ۴۵ والدین دارای بچه‌های بدون ناتوانی، به عنوان گروه کنترلی، مقایسه شده‌اند. والدین، پرسشنامه‌های مقیاس محیط خانوادگی و مقیاس حمایت اجتماعی را پرکردند. این مقایسه، تفاوت‌های معنی‌داری برای بیانگری و نظام سیستم خانواده و حمایت اجتماعی، آشکار کرد. والدینی که بچه اسپرگری داشتند، نسبت به دیگرگروه‌ها، احساسات بیانگرانه خانواده را در سطح پایین‌تر و نظام خانوادگی را در سطح بالاتر، و دوستی ها و دیگر حمایت‌ها را در سطح پایین‌تری ادراک کردند. والدین گروه کنترلی، بالاترین حمایت خانوادگی را گزارش کردند. این مطالعه نیاز به حمایت اجتمای بیشتر برای والدینی که کودکی با نیازهای ویژه دارند، و اهمیت توسعه آگاهی و برنامه‌های مداخله‌ای برای تسهیل توانایی مقابله‌ای والدین و تعاملات خانوادگی آنها را برجسته ساخته است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد