مقاله انگلیسی با ترجمه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی

دسته بندی: -

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 1068 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۰ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M769

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده  ۲۰۱۸ :  در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی: تجزیه و تحلیل داده های پانل در هتل های SME

عنوان انگلیسی:

On the relationship between intellectual capital and financial performance: A panel data analysis on SME hotels

چکیده فارسی:

این مقاله به تجزیه و تحلیل اثر سرمایه فکری بر عملکرد مالی هتل های کوچک و متوسط در طول سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۵ می پردازد. با استفاده از نمونه ای از ۹۳۴ هتل کوچک و متوسط در پرتغال، در این مطالعه، برآورد سیستم GMM (1998) به منظور تجزیه و تحلیل داده پنل پویا اتخاذ شد. یافته ها مطرح می کنند که مولفه های سرمایه فکری مانند سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی هتل دارند. سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی بنظر از عناصر کلیدی موفقیت هتلها و مبنای کیفیت خدمات در بخش هتل ها می باشند. بعلاوه، نتایج نشان داده که سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با برقراری و حفظ روابط بلندمدت با سهامداران کلیدی سرمایه گذاری می شوند. این یافته ها بیان می کنند که تعامل بین مولفه های سرمایه فکری باعث ارتقای عملکرد مالی هتل می شود. از اینرو، اهمیت سرمایه فکری در عملکرد مالی هتلهای کوچک و متوسط برجسته می شود.

مقدمه

منابع، همانند دانش و مهارتها (منابع عامل (OR))، سنگ بنای مزیت رقابتی هستند (وارگو و لاک ۲۰۱۶) و زمانی که با منابع دیگر ادغام و مبادله کنند یک ارزش مولد بالایی را ارائه می دهند.  بنابراین ایجاد ارزش (VCC) به فرایند ادغام و تغییر گفته می شود که به تعامل نیاز داشته و حاکی از عوامل مختلف شبکه است (لاک و وارگو ۲۰۰۶). در این رابطه، هرچه شرکت دارای OR بیشتری باشد، ظرفیت آن برای ایجاد ارزش بیشتر است که مزیت رقابتی خود را افزایش می دهد.

منابع چیزی هستند که عوامل می توانند برای حمایت ارائه دهند (لاک و وارگو ۲۰۱۴)، و بطور کلی با عنوان عملوند (مانند منابع ملموس و ثابت مانند اشیای فیزیکی) یا عامل (مانند منابع ناملموس و پویا که می توانند ارزش را ایجاد کرده) دسته بندی می شوند (آرنولد و همکاران ۲۰۰۶، کانستانتین و لاک ۱۹۹۴، وارگو و لاک ۲۰۰۸). منابع عامل تمام شدنی نیستند اما در عوض مقیاس پذیر، قابل استفاده مجدد، قابل تجدیدپذیر، و قابل تعویض می باشند  در حمایت از عرضه خدمات بکار می روند (لاک و همکاران ۲۰۰۷).

Abstract

This paper analysed the effect of intellectual capital on small and medium-sized hotel financial performance for the period between 2007 and 2015. Using a sample of 934 Portuguese small and medium-sized hotels, this study adopted the GMM system (1998) estimator, to analyse a dynamic panel data. The findings suggested that intellectual capital components, i.e., human capital, structural capital and relational capital provide a positive impact on hotel financial performance. Human capital and relational capital seemed to be key elements for the success of hotels, being the basis of service quality in the hotel sector. Furthermore, the results showed that human capital and structural capital are capitalised by the establishment and maintenance of long-term relationships with key stakeholders. These findings indicated that the interaction between intellectual capital components enhances the hotel financial performance. Herein, it is highlighted the importance of intellectual capital in small and medium-sized hotel financial performance.

Keywords: Intellectual capital,Financial performance,Small and medium-sized enterprise hotels Dynamic panel data