مقاله ترجمه شده سرمایه انسانی و نوآوری: اهمیت ساختار وظیفه سازمانی بهینه

مشخصات محصول
قیمت:36000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M959

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research Policy

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  سرمایه انسانی و نوآوری: اهمیت ساختار وظیفه سازمانی بهینه

عنوان کامل انگلیسی:

Human capital and innovation: the importance of the optimal organizational task structure

چکیده فارسی:

ادبیات مدیریت ، سرمایه انسانی ماهر را به عنوان یک بعد مهم در فرآیندهای نوآوری در سطح شرکت معرفی کرده است. در این مطالعه ، ما یک دیدگاه جایگزین از سرمایه انسانی را بر اساس وظایفی که کارگران شرکت ها بر عهده دارند ، معرفی می کنیم. ما یک بعد از وظایف تحلیلی شناختی و بین فردی را پیشنهاد می کنیم: درجه انتزاع گرایی. ما بیان می کنیم که سطح انتزاعی بودن یک شرکت در گرایش شرکت به نوآوری و عملکرد نوآوری محصول تأثیر دارد. فرضیه ما این است که در حالی که درجه انتزاع گرایی رابطه مثبت و خطی با گرایش به نوآوری دارد ، رابطه بین انتزاع گرایی و عملکرد نوآوری محصول از یک رابطه معکوس u شکل ، پیروی می کند. با استفاده از داده های بیش از شش هزار شرکت پرتغالی ، فرضیات خود را تا حدی اثبات می کنیم. ما در مورد این که چگونه این نتایج درک ما از رابطه بین سرمایه انسانی و نوآوری در سطح شرکت را تغییر می دهند،  بحث می کنیم.

واژه‌های کلیدی: نوآوری ، عملکرد نوآوری ، وظایف ، اتوماسیون ، انتزاع گرایی

Abstract

Management literature has identified high-skilled human capital as a crucial dimension of innovation processes at the firm level. In this study, we introduce an alternative view of human capital based on the tasks that firms’ workers perform. We propose a measure of cognitive analytical and interpersonal tasks: the degree of abstractism. We argue that the level of abstractism of a firm has an effect on a firm’s propensity to innovate and on its product innovation performance. We hypothesize that while the degree of abstractism has a linear positive relationship with the propensity to innovate, the relationship between abstractism and product innovation performance follows an inverted u-shaped relationship. We find partial support to our hypotheses using data from more than six thousand Portuguese firms. We discuss how these results change our understanding of the relationship between human capital and innovation at the firm level.

Keywords: Innovation, Innovation performance ,Tasks, Automation, Abstractism

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد