مقاله ترجمه شده بررسی نقش سرمایه انسانی و ظرفیت های بازاریابی پویا در بخش مهمان نوازی

مشخصات محصول
قیمت:59000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1017

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Tourism Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تغییر یا نابودی: بررسی نقش سرمایه انسانی و ظرفیت های بازاریابی پویا در بخش مهمان نوازی

عنوان کامل انگلیسی:

Change or perish: Examining the role of human capital and dynamic marketing capabilities in the hospitality sector

چکیده فارسی:

بسیاری از پژوهشگران در تلاش هستند تا توضیح دهند که چه عواملی در مزیت رقابتی پایدار نقش دارند. در این راستا ، این مطالعه با ارائه شواهد تجربی در مورد این که چگونه سرمایه انسانی ، ظرفیت های بازاریابی پویا و پویایی بازار بر مزیت رقابتی در بخش هتلداری تأثیر می گذارند، به ادبیات بازاریابی و مدیریت میهمان نوازی (گردشگری) کمک می کند. ما داده های نظرسنجی مقطعی از مدیران بازاریابی و فروش را در ۱۶۵ هتل ، همراه با مصاحبه های عمیق در سه هتل مستقر در چهار کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی ، قطر ، امارات متحده عربی و بحرین). جمع آوری کردیم. این یافته ها نشان می دهد که سرمایه انسانی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق ظرفیت های بازاریابی پویا ، نقش اساسی در توسعه مزیت رقابتی ایفا می کند. برای زمینه یابی این نقش ، تحقیقات ما نشان می دهد که پویایی بازار رابطه میانجی بین سرمایه انسانی و مزیت رقابتی را از طریق ظرفیت های سنجش بازار تعدیل می کند. ما در مورد پیامدهای نظری و مدیریتی برای توسعه مزیت رقابتی در بخش هتلداری پیشنهاداتی را ارائه می دهیم.

واژه‌های کلیدی: سرمایه انسانی ، ظرفیت های بازاریابی پویا ، پویایی بازار ، مزیت رقابتی ، بخش هتلداری

Abstract

Many researchers have endeavored to explain which factors contribute to sustainable competitive advantage. Toward this end, this study contributes to the marketing and hospitality management literature by providing empirical evidence on how human capital, dynamic marketing capabilities, and market dynamism influence competitive advantage in the hotel sector. We collected cross-sectional survey data from marketing and sales managers in 165 hotels, along with in-depth interviews in three hotels, based in four Gulf Cooperation Council (GCC) countries, namely, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates and Bahrain. The findings reveal that human capital directly, and indirectly through dynamic marketing capabilities, plays a critical role on developing competitive advantage. To contextualize this role, our research reveals that market dynamism moderates the mediated relationship between human capital and competitive advantage via market sensing capabilities. We discuss how the findings offer theoretical and managerial implications for the development of competitive advantage in the hotel sector.

Keywords: Human capital, Dynamic marketing capabilities, Market dynamism ,Competitive advantage, The hotel sector

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد