مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 678 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M333

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

عنوان انگلیسی:

Human capital in family businesses: Focusing on the individual level

چکیده فارسی:

این مقاله بر ساخت سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی متمرکز است که سه بخش کلیدی را تشکیل میدهد. ابتدا، درک ما از سرمایه انسانی را در مشاعل خانوادگی با تعیین جنبه های سرمایه انسانی که در بر گیرنده دانش، مهارت ها و توانایی ها و نگرش ها و انگیزه های فردی است بالا میبرد. سپس این مقاله شرایطی بوجود میآورد که کسب و کار خانوادگی می توانند این شرایط را بدست آورد و طی زمان یک مسیر از تمایلات را بین سرمایه انسانی فردی و اهداف سازمانی در پیش بگیرند. این شرایط بسته به اینکه آیا محیط بیرون پویاست یا ثابت است متفاوت میباشد. در مرحله سوم، این مقاله به مواردی توجه می کند که توسط پژوهشگران مدیریت استراتژیک به منظور تمرکز بر سطح فردی به اندازه ساختارهای سطح-سازمانی و گروهی اشتراک گذاشته شده اند.

واژگان کلیدی : کسب و کارهای خانوادگی، سرمایه انسانی، تراز بهره

مقدمه

این موضوع در سطحی گسترده تحقق یافته که کسب و کار خانوادگی نقش مهمی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند و برای فرایندهای کارآفرینی کلیدی هستند. اگرچه تمامی کسب و کار خانوادگی در این تعریف قرار نمی گیرند. برخی از آنها در ابتدای امر به دنبال ایجاد ارزش از طریق سودهای غیر اقتصادی نظیر دادن شغل به اعضای خانواده و حفظ پیوندهای خانوادگی هستند. این بنگاه ها که به نام بنگاه های سبک زندگی نام گذاری شده اند و اغلب در مقابل تغییرات مقاوم هستند، و تمایلی در بکارگیری مدیران غیر خانوادگی ندارند و در تصمیم گیریهای استراتژیک بسیار محتاطند در نتیجه پتانسیل شان را برای رشد آتی و سود دهی کاهش می دهند. در عوض، ایجاد کسب و کار خانوادگی آنهایی هستند که اساسا به دنبال ایجاد ثروت، حمایت از فعالیت های کارآفرینی و شناخت فرصت ها با استفاده از روابط قوی و بررسی طولانی مدت با سهام داران اصلی میباشند. این ها بنگاه هایی هستند که نقش مهمی را در کارآفرینی، نوآوری فن آوری و پیشرفت های اقتصادی ایفا می کنند. پژوهشگران کسب و کار خانوادگی همواره در تلاش برای درک کامل اینکه چرا ایجاد کسب و کار خانوادگی دارای مزایای اجرایی نسبت به دیگر کسب و کار خانوادگی و کسب و کار غیر خانوادگی است، هستند. مطالعات متعددی، تحلیل های خود را بر گروه و سطح بنگاه متمرکز کرده اند. برای مثال در سطح گروهی یا میان افراد، پژوهشگران این مزایا را با برشمردن سرمایه انسانی تفسیر کرده اند. کسب و کار خانوادگی به طور منحصر به فرد با یک جزء مشترک قدرتمندی مشخص می شوند که از روابط اجتماعی نظیر قوانین، انتظارات و هنجارهای اجتماعی در میان افراد مشتق شده اند. سرمایه اجتماعی منبعی با ارزش است زیرا هزینه های معاملات را حل کرده، مشکلات مشارکتی را بهبود بخشیده در حالی که به جریان اطلاعاتی در میان افراد کمک می کند. در سطح بنگاهی، برتری رقابتی در کسب و کار خانوادگی از طریق ساختار خانواده تشریح میشود. خانواده به عنوان یک دسته ای از سطح بنگاه از منابع تفکر و قابلیت هایی تعریف شده که از تعامل بین خانواده (تاریخ، سنتها و دوره زندگی آنها) و اعضای خانواده (علائق، مهارت ها و سطح زندگی اعضای شرکت کننده خانواده/مدیران) و کسب و کار (استراتژی ها و ساختارهای آنها) مشتق می شوند. هدف این مقاله، تکمیل یافته ها از برتری عملکرد کسب و کار خانوادگی با تمرکز بر سطح فردی تحلیل میشود. از آنجایی که متون مدیریت استراتژیک به ما یادآوری می کند که سازمانها متشکل از افراد هستند و هیچ سازمانی بدون نیروی فردی وجود ندارد. در حقیقت نیروی انسانی است که بطور کل سازمان را به ویژه ماهیت آنها، انتخاب ها، توانایی ها، گرایشات، انسجام، اهداف، انتظارات و انگیزه ها می سازد. گرچه متون کسب و کارخانوادگی توجه زیادی به سرمایه انسانی نداشته اند. در واقعیت، پژوهشگران چندان به ارائه طبقه بندی از سرمایه انسانی اعضای خانواده که در بر گیرنده دانش، مهارت ها و توانایی های آنها باشد همت نداشته است. در نتیجه یک سوال کلیدی مطرح می شود که بدون پاسخ باقی می ماند: کسب و کارخانوادگی اغلب محدودیت هایی نسبت به سرمایه های انسانی خود دارند، زیرا کارکنان زیر سطح مطلوب ممکن است به سادگی با توجه به پیوند های خانوادگی استخدام شوند در حالی که مدیرانی که غیر فامیلند به دلیل پتانسیل محدود برای رشد حرفه ای و محدویت هایی در انتقال ثروت دور نگه داشته می شوند، در نتیجه چطور می توان برتری رقابتی آنها را در کسب و کارغیر خانوادگی تشریح کرد چنانچه با چندین مطالعه مورد مشاهده قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر چنانچه سرمایه های انسانی کسب و کارخانوادگی افراد اغلب در درجه پایین تری نسبت به کسب و کارغیر فامیلی باشد، چطور این موضوع می تواند منجر به سرمایه اجتماعی در رتبه دوم و در نهایت در سینرژی های سیستماتیک یا خانواده های متمایزی که مرتبط با مزیت رقابتی برای بنگاه فامیلی هستند قرار میگیرد ؟ بحث اصلی این مقاله این است که سرمایه انسانی برای خانواده چیزی بیش از دانش، مهارت و توانایی های اعضای خانواده است. من این موضوع را مورد بحث قرار می دهم که بعدی فراتر نیز برای سرمایه انسانی خانواده وجود دارد که مربوط به نگرش های اعضای خانواده میشود. این موضوع از این بعد بهره مند میشود که کسب و کارخانوادگی اغلب می توانند برتری رقابتی را در کسب و کارغیر خانوادگی ایجاد کرده و ادامه دهند. با طرح کسب و کارخانوادگی، متون مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی، این مقاله سه بخش نظری اصلی را در نظر می گیرد. اول اینکه درک ما از سرمایه نیروی انسانی را با تعیین ابعاد موجود سرمایه انسانی اعضای خانواده افزایش می دهد که در بر گیرنده دانش، مهارت، توانایی ها و نیز گرایشات فردی و انگیزه است که منجر به تنظیم علایق بین اهداف سازمانی و فردی می شود. دوم این مقاله شرایطی را به طور برجسته نمایان می سازد که تحت آن کسب و کارخانوادگی می توانند طی زمانی مسیری از تمایلات را بین سرمایه انسانی فردی و اهداف سازمانی در پیش بگیرند. این شرایط بسته به اینکه آیا محیط بیرون پویاست یا ثابت متفاوت است. سوم، این مقاله به موارد توجه می کند که توسط پژهشگران مدیریت استراتژیک به به منظور تمرکز بر سطح فردی و نیز ساختارهای سطح- سازمانی و گروهی اشتراک گذاشته میشود.