مقاله ترجمه شده سبک های رهبری و مهارت های توسعه یافته از طریق یادگیری مبتنی بر بازی

دسته بندی:

قیمت: 19000 تومان

تعداد نمایش: 160 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M802

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۹ :  سبک های رهبری و مهارت های توسعه یافته از طریق یادگیری مبتنی بر بازی

عنوان انگلیسی:

Leadership styles and skills developed through game-based learning

چکیده فارسی:

یادگیری مبتنی بر بازی (GBL) به عنوان یک رویکرد جهانی برای توسعه مهارت های رهبری مورد توجه پژوهشگران و متخصصان قرار گرفته است. مطالعات متعددی وجود دارد که اثرات مثبت بازی ها بر یادگیری و توسعه دانش را تایید می کنند. با این حال، تحقیقات بیشتری راجع به چگونگی تاثیر بازی ها بر توسعه مهارت های رهبری ، مورد نیاز است. در این مقاله، مبانی نظری اخیر درباره تاثیر یادگیری مبتنی بر بازی در توسعه مهارت های رهبری مورد بررسی قرار می گیرد و این که آیا سبک های رهبری جدید می توانند در طی یک فرایند بازی مشترک ایجاد شوند مورد بررسی قرار میگیرد. سؤالات پژوهش عبارت بودند از: ۱) چه مهارت های رهبری در طول یک دوره GBL توسعه یافته بود؟ علاوه بر این،  ۲) چه نوع سبک رهبری در زمینه بازی ظاهر می شود؟ رویکرد متدلوژی مورد استفاده کمی و کیفی بود امتیازدهی به صورت تفسیری و تکنیک اصلی آنالیز تحلیل محتوا بود که به صورت ۸ دوره  جلسات بحث GBL  که هر جلسه شامل ۱۵ شرکت کننده که جمعا شامل ۱۲۰ نفر بود   و همچنین تجزیه و تحلیل عاملی بر اساس داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه در مورد مهارت های رهبری توسعه یافته که به شناسایی سبک های رهبری منجر شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یک روش یادگیری مبتنی بر بازی رویکرد موثری در توسعه مهارت های رهبری است و مهارت های اولیه آن عبارتند از: انگیزه، تسهیل، مربیگری، تغییر ذهنیت و ارتباطات. نوآوری قابل توجه این تحقیق، مقایسه فرآیند بین شرایط بازی و زندگی سازمانی بود که منجر به  ایجاد نوعی رهبری شد.

کلید واژه ها:رهبری،،یادگیری مبتنی بر بازی، مهارت ها،جلسات بحث و گفتگو، آنالیز محتوا ،تجزیه و تحلیل عاملی

Abstract                                                                                           

Game-based learning (GBL) as a universal approach to developing leadership skills have been winning attention from researchers and practitioners. There are numerous studies which support the positive effects of games on learning and knowledge development; however, more research is needed regarding how games may influence development of leadership skills. This paper examines recent literature regarding game-based learning influence in leadership skills development and if new leadership styles can emerge during a collaborative gaming process. The research questions were: 1) what were the leadership skills developed, during a GBL course? Moreover, 2) what kind of leadership styles emerge in the gaming context? The methodological approach was quantitative and also qualitative, privileging the interpretative approach and the primary technique used was content analysis from the forums of discussion of 8 GBL courses with 15 participants in each course summing a total of 120 individuals and also factor analysis based on data collected by a questionnaire about the leadership skills developed, and which conducted to the identification of the leadership styles. The findings suggest that a game-based learning approach is an effective approach to leadership skills development and the primary skills developed were: motivation, facilitation, coaching, mindset changing, and communication. The significant originality of the research was the analogy process between the games situations and the organisational life resulting on the creation of a leadership typology.