مقاله ترجمه شده تأثیر سبک‌های تفکر و کلیشه‌ها بر تصمیم‌گیری اخلاقی

مشخصات محصول
قیمت:31000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1296

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Personality and Individual Differences

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  خودخواهی یا نوع دوستی؟ تأثیر سبک‌های تفکر و کلیشه‌ها بر تصمیم‌گیری اخلاقی

عنوان کامل انگلیسی:

Selfish or altruistic? The influence of thinking styles and stereotypes on moral decision-making

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سبک‌های تفکر فردی و کلیشه‌ها بر تصمیم‌گیری اخلاقی می باشد. ۱۱۴ شرکت‌کننده پرسشنامه خردگرایی-تجریه گرایی را تکمیل کردند، پس از آن یک تمرین تصمیم‌گیری اخلاقی را انجام دادند که در آن از شرکت‌کنندگان خواسته شد تصمیم بگیرند که آیا منافع شخصی خود را برای کمک به رهبران در شرایط سخت اخلاقی فدا می کنند یا خیر. نتایج نشان داد که: (۱) احتمال اتخاذ تصمیمات اخلاقی نوع دوستانه در شرکت کنندگان تجربه گرا در مقایسه با شرکت کنندگان خردگرا بیشتر بود. (۲) شرکت‌کنندگان بیشتر مایل بودند به رهبرانی که هم صمیمیت و هم شایستگی بالایی داشتند کمک کنند، و تمایل آنها برای کمک به رهبرانی با صمیمیت و شایستگی کم، کمتر بود. (۳) تصمیمات اخلاقی شرکت کنندگان خردگرا  تحت تأثیر کلیشه های صمیمیت و شایستگی بود، در حالی که شرکت کنندگان تجربه گرا فقط تحت تأثیر کلیشه های صمیمیت قرار گرفتند. این نتایج نشان می‌دهد که شرکت کنندگان خردگرا  ممکن است در طول تصمیم‌گیری اخلاقی ، رهبرانی با سطوح مختلف صمیمیت و شایستگی را ترجیح دهند، و ترجیح شرکت‌کنندگان تجربه گرا ممکن است تنها رهبرانی با سطوح بالایی از صمیمیت باشد. این مطالعه نقطه آغازی بر بررسی بیشتر عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری اخلاقی می باشد، و به درک اینکه چگونه افراد ممکن است در مواجهه با سناریوهای مشابه تصمیمات مناسب‌تری بگیرند، کمک می‌کند.

کلید واژه ها:  کلیشه، سبک تفکر، تصمیم گیری اخلاقی، حالت محتوای کلیشه ای، صمیمیت، شایستگی

Abstract

This study aimed to explore the influence of individual thinking styles and stereotypes on moral decision-making. 114 participants completed the Rational-Experiential Inventory-40, after which they performed a moral decisionmaking task in which participants were asked to decide whether to sacrifice their self-interest to help the protagonists in the moral dilemmas. The results showed that: (1) Experiential participants were more likely to make altruistic moral decisions as compared to Rational participants. (2) Participants were more willing to help the protagonists who had both high-warmth and high-competence, and were less willing to help the protagonists with both low-warmth and low-competence. (3) The moral decisions of the rational participants were influenced by stereotypes of both warmth and competence, while the experiential participants were affected only by the stereotypes of warmth. These results suggest that rational participants may show preference towards protagonists with different levels of both warmth and competence during moral decision-making, and that experiential participants may only prefer to help protagonists with high levels of warmth. This study provides a reference point from which we might further explore the influencing factors of moral decision-making, and helps in understanding how people might make more appropriate decisions in the face of similar scenarios.

Keywords: Stereotype, Thinking style, Moral decision-making, Stereotype content mode, Warmth, Competence

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد