مقاله ترجمه شده سبز سازی زنجیره تامین برای تحریک عملکرد از طریق یکپارچه سازی منطقی منابع زنجیره تامین

مشخصات محصول
قیمت:87000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1602

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله:   Business Strategy and the Environment

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  سبز سازی زنجیره تامین برای تحریک عملکرد از طریق یکپارچه سازی منطقی منابع زنجیره تامین

عنوان کامل انگلیسی:

Greening of supply chain to drive performance through logical integration of supply chain resources

چکیده فارسی:

پایداری همیشه دغدغه بشر بوده است. با این حال، پس از اعلام اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۱۵ و اختلالات ایجاد شده توسط همه‌گیری کووید-۱۹، توجه بیشتری به آن شده است. مدیریت زنجیره تامین جنبه ای از عملیات تجاری است که در آن نیاز به پایداری به شدت احساس می شود. درک علمی و تجاری از تفاوت های ظریف مختلف ترکیب پایداری، به ویژه نگرانی های زیست محیطی در زنجیره تامین، در حال تکامل است. مطالعه ما به دنبال غنی‌سازی ادبیات رو به رشد در این حوزه از طریق پیشنهاد کشف یک دنباله منطقی جدید از منابع ناملموس زنجیره تامین است که می‌تواند تاثیر رویه های مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCMPها) را بر عملکرد کسب‌وکار تقویت کند. ما از دو دیدگاه مبتنی بر منبع و نظریه‌های ذینفعان برای مفهوم‌سازی نقش واسطه‌ای متوالی نظارت پذیری زنجیره تامین، انعطاف‌پذیری و ارتباط بین GSCMP و عملکرد استفاده می‌کنیم. با تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از ۳۱۸ نفر که در بخش تولید در بریتانیا کار می‌کردند، ارتباط مستقیم مثبت GSCMP با عملکرد و نقش واسطه‌ای سریالی نظارت پذیری و استحکام بین این دو پیدا کردیم. یافته های مطالعه ما برای نظریه پردازان و همچنین مدیران مناسب است.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین سبز، نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع، SDGها، نظریه ذینفعان

Abstract

Sustainability has always been a concern of humankind in one form or the other. Still, it has come into sharper focus after the promulgation of the sustainable development goals in 2015 and the disruptive forces unleashed by the COVID-19 pandemic. Supply chain management is an aspect of business operations wherein the need for sustainability has been felt more keenly. The academic and business understanding of various nuances of incorporating sustainability, particularly environmental concerns in the supply chain, is still evolving. Our study seeks to enrich the growing literature in the area by proposing to uncover a novel, logical sequence of intangible supply chain resources that can amplify the impact of green supply chain management practices (GSCMPs) on business performance. We use the dual-theoretical lens of a resource-based view and stakeholder theories to conceptualize the sequential mediational role of supply chain visibility, resilience, and robustness between GSCMP and performance. Analyzing data collected from 318 individuals working in the manufacturing sector in the United Kingdom, we found a positive direct association of GSCMP with performance and the serial mediational role of visibility and robustness between the two. The findings of our study are pertinent for theorists as well as managers.

KEYWORDS: green supply chain management, resource-based view theory, SDGs, stakeholder theory

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد