مقاله ترجمه شده : سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد

دسته بندی:

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 1133 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۹ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M702

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت تحول ۲۰۱۸ :  سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد؟ یک مطالعه تجربی

عنوان انگلیسی:

Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study

چکیده فارسی:

اگر چه رهبری به طور کلی یک اهرم مهم برای افزایش تعهد در طول تغییر سازمانی است، اما تحقیقات تجربی هنوز برای بسیاری از سازوکارهای اساسی تغییر سازمانی کامل نشده است. در این مقاله پیشنهاد می کنیم که تاثیر رهبری مشارکتی بر تعهد عاطفی به تغییر سازمانی ، بستگی به جهت گیری کارکنان نسبت به رهبری دارد. در این مطالعه تجربی در دو سازمان پلیس،  شواهدی پیدا کردیم که نشان داد  جهت گیری کارکنان به سوی رهبری یک متغیر مفید تعاملی است رهبری مشارکتی، تعهد عاطفی را برای تغییر دادن افراد با جهت گیری سلطه گرانه کاهش می دهد.  در مقابل، رهبری مشارکتی تعهد عاطفی را برای تغییر کارکنانی که جهت گیری بالایی در جهت پیروی از رهبری دارند، افزایش می دهد. در نهایت مفاهیم تئوری و کاربردی مورد بحث  قرار گرفته اند.

کلیدواژگان: تغییرات سازمانی، رهبری مشارکتی، گرایش به رهبری، تعهد عاطفی به تغییر، دنبال کنندگان

مقدمه

مقاله حاضر تاثیر مدیریت مشارکتی بر تعهد موثر برای دو ادغام در سازمان های پلیسی را تحلیل می کند. این ادغام ها پس از تجدیدنظر پلیس بلژیک در سال ۲۰۰۱ بعد از اولین دگرگونی سازمانی نسبتا زیاد بوده اند (لمنز، ۲۰۱۱)، و همانطور که به عنوان سرآمد موضوعات در نظر گرفته شده اند، بطور انتقادی توسط کل پلیس بلژیک نیز دنبال شده اند. بدلیل تقاعد دوران افزایش دهنده زاد و ولد، پشتیبانی نیروهای محلی پلیس در نیروی فعلی آنها، و همکاری مالی شهرداری بلژیک با میانگین ۰۷/۱۷ درصد در سال ۲۰۱۷ و با ثابت بودن سایر شرایط افزایش خواهد یافت (ون هدگم، ۲۰۱۲). در نتیجه، بسیاری از نیروهای پلیس ادغام ها را برای کاهش هزینه های کاربردی در نظر می گیرند. آنها قصد دارند عملکرد کارکنانی همچون منابع انسانی و مالی را کامل کنند و همکاری مشترک در اقتصادهای شاخص برای عملکردهای اولیه ای همچون نفوذ، کنترل و اداره پلیس نزدیک و بررسی جرم را بوجود آوردند.

مطالعات تا حد زیادی در زمینه ی تغییر سازمانی بر کارگران منحصربفرد، همانطور که کارمندانی برای ایفای نقشی اساسی در تعیین موفقیت تغییر سازمانی پیدا شده اند تمرکز می کند (دانهیو و الری، ۲۰۱۲؛ اورگ و همکاران، ۲۰۱۳). مقاله ما تعهد موثر برای تغییر، که قبلا با نتایج مثبت چندگانه ای همچون رفتار حمایتی طی تغییر همراه بوده است، رضایت شغلی کلی و حفاظت را در نظر می گیرد (هرسکوویچ و مایر، ۲۰۰۲؛ نیوز، ۲۰۰۹؛ رافرتی و رستوباگ، ۲۰۱۰). برای پلیس همانند دیگر سازمان های عمومی، منافع تعهد موثر برای تغییر فراتر از ارزش افزوده برای سازمان می رود. ممکن است اثرات مثبت برای تجارب افراد به خدمات دولت کمک کند، و بنابراین ممکن است بر درک نمایندگی به عنوان یک نهاد قانونی اثر بگذارد (ویگودا- گدت و بری، ۲۰۱۲). مدیریت تغییراحتمالا یکی از انتقادی ترین اهرم ها برای دستیابی به تغییرسازمانی موفق می باشد (ان، آدام سان، و دورن بوش، ۲۰۰۴؛ بای، ۲۰۰۵؛ شوایزر و پاتزلت، ۲۰۱۲). عملکردهای مدیریت موثر مستلزم معرفی موفقیت آمیز تغییرات برای القا، انگیزه و قدرت دادن به آنهایی هستند که تحت تاثیر قرار گرفته اند (هرولد، فدور، کالدول و لیو، ۲۰۰۸). مدیریت مشارکتی طی تغییر سازمانی عموما روش موثری برای افزایش رفتار حمایتی کارمندان طی تغییر سازمانی را اثبات کرده است (دی پول، استوکر، و ون در زی، ۲۰۱۲). استحکام رابطه بین مشارکت و نتایج مثبت، که با اینحال برای فرق داشتن درک شده است، به تعدیل کننده ی انتخاب شده بستگی دارد (لاینز و سلارت، ۲۰۱۳؛ واکولا و همکاران، ۲۰۱۳). جنبه های فکری پیروان در رابطه و ارزش مدیریت بعنوان یک لنز قدرتمند برای بدست آوردن معادله پیشروی کرده است (بلوم و الوسن، ۲۰۱۴). در مقاله حاضر، ما فرض می کنیم که اثر مدیریت مشارکتی بر تعهد موثر برای تغییر به جهت گیری کارمندان به سمت مدیریت، یا انعکاس اعتقادات افراد درباره ماهیت مدیریت بستگی خواهد داشت (هیلر، ۲۰۰۵)نتایج ما نشان می دهند که مدیریت مشارکتی تعهد موثر دربرابر تغییر برای افراد با جهت گیری نفوذی بالا که با مدیریت در جهت صلاحیت و یک مدیریت مثبت رسمی همراه می باشد را پائین می آورد. در عوض، مدیریت مشارکتی تعهد موثری در برابر تغییر برای کارمندان با جهت گیری بالای توسعه برای مدیریت را افزایش می-دهد که  بعنوان مهارتی دیده می شود که می تواند مستقل از هر حواله رسمی باشد.