مقاله ترجمه شده مدیریت : اختصاص منابع انسانی در سازمان های تحت شرایط بحران

دسته بندی:

قیمت: 225,000 ریال

تعداد نمایش: 507 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی : ۲۷ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M670

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  اختصاص منابع انسانی در سازمان های تحت شرایط بحران: چارچوب مدل سازی بهینه

عنوان انگلیسی:

Allocating human resources in organizations operating under crisis conditions: A fuzzy input-output optimization modeling framework

چکیده فارسی:

اطمینان از انعطاف پذیری سیستم های صنعتی در هنگام بروز اختلالات، یک استراتژی حیاتی برای سازگاری تغییرات اقلیمی جهت حفظ مصرف و تولید پایدار است. مدل تصمیم گیری کسب و کار در ارائه پشتیبانی منطقی از انتخاب های مدیران و کارشناسان صنعت در شرایط بحرانی که ممکن است ناشی از اختلالات اقلیمی باشد، ضروری است. تا به امروز، بسیاری از تکنیک های پیشنهادی که در ادبیات ارائه شده است، متمرکز بر اختلالات منابع فیزیکی هستند که از طریق ارتباطات زنجیره تامین پخش می شوند؛ با این وجود، شکاف تحقیق قابل توجهی در کاهش اثرات ناشی از اختلال در دسترس بودن نیروی کار باقی مانده است. در این کار، یک مدل بهینه سازی ورودی-خروجی فازی برای تخصیص منابع کمیاب در یک شرکت تجاری یا سازمان تولید شده است. این مدل از چارچوب ورودی-خروجی استفاده می کند تا با توجه به وابستگی های سازمانی که در میان کارکنان یا واحدهای اداری وجود دارد، به حداقل رساندن ضرر و زیان خدمات حیاتی که به مشتریان خارجی داده می شود، توجه شود. این مدل با استفاده از دو نمونه موردی نشان داده شده است. اولین مطالعه موردی شامل استقرار کارکنان پزشکی در یک بیمارستان طی حوادث پاندمی است. در حالی که مطالعه مورد دوم شامل تخصیص پرسنل در فرایند کسب و کار برون سازمانی شرکت در طول یک رویداد آب و هوایی نامطبوع است. مثالها نشان میدهند که چگونه مدل بهینه سازی ورودی-خروجی فازی پیشنهاد شده میتواند پشتیبانی تصمیم برای تمرین کنندگان در صنعت را فراهم کند تا بتواند اثرات کمبود منابع انسانی را بر تداوم کسب و کار در طول بحران کاهش دهد.

کلمات کلیدی: انعطاف پذیری،بهینه سازی فازی،تخصیص منابع انسانی،عملیات بحران،مدل ورودی-خروجی

۱-مقدمه

غلظت دی اکسید کربن در جو زمین به سطوح رکورد تاریخی رسیده است حتی وقتی افزایش نرخ های انتشار به دلیل روندهای اقتصادی و جمعیت شناختی ادامه می یابد ( استیفن و همکاران ۲۰۱۵)  . لینک های  بین انتشار ات گازهای گلخانه ای (GHG) و تغییرات آب و هوایی در حال حاضر به خوبی تاسیس شده است و در حال حاضر نیاز به استراتژی های سازگاری است تا درون  اقدامات پایداری یکپارچه شوند (IPCC ,2014) . در واقع ، مصرف و تولید پایدار (SCP) یکی از استراتژی های کل نگر است  که تاثیرات محیط زیستی را  با توجه به  اهداف جریان رو به بالا  (تولید) و جریان رو به پایین ( مصرف ) تحت کنترل در می اورند ( تسنگ  و همکاران، ۲۰۱۳) . روند های  فعلی در ادبیات تحقیق  پایداری نشان می دهد که  هماهنگ سازی کاهش تغییر اقلیمی و تلاش های هماهنگی از طریق توسعه و استفاده از مدل های تصمیم گیری کسب و کار مورد نیاز است . به عنوان مثال، وداواتا و اینگیرگه (۲۰۱۲)  بررسی کرده اند که چگونه  ریسک های سیل باعث  تهدید تداوم کسب و کار به ویژه در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) می شوند در حالی که کونستابله و کرستومدیس (۲۰۱۵)  و  پیچیدگی های تطبیق  تغییرات آب و هوایی را در مدیریت پروژه بررسی کردند. بدین ترتیب کورو پو و همکارانش (۲۰۱۴) مدعی شده اند که تلاش های تحقیقاتی باید در جنبه های مختلف انطباق تغییرات اقلیمی در بخش خصوصی تشدید شوند .

برای سازمان ها این موضوع مهم است تا برای پرداختن به اثرات اقلیمی اماده شوند که تداوم عملیاتر ا تهدید می کنند ؛ از اینرو ، محققان بایستی از اصحاب مربوطه از طریق مدل های تصمیم گیری کسب و کار برای انواع جنبه های عملیات های شرکت حمایت نمایند . ادبیات تحقیق تطبیق تغییر اقلیمی به شدت بر اختلال ها در تامین منابع فیزیکی تمرکز کرده است . برای نثال ، منابع آب بر حسب انتظار تحت تاثیر تغییر اقلیمی با پیچیدگی های حاصله برای برنامه ریزی تامین آب بوده اند ( پاپاداسکالاپولو و همکارانش ۲۰۱۵) . علاوه بر این ، تحقیق در مورد استفاده مجدد آب و بازچرخه با چندین تلاش  تشدید شده است ( آلکایا و دمیرر ۲۰۱۵ ؛ گارسیا و پارگامنت ۲۰۱۵؛ ژو و همکارانش ۲۰۱۵) که به توسعه ابزار کمیتی اختصاص یافته است تا به تصمیم گیری کمک کند ( برای مثال کریشناپیا و باندیوپادیا ۲۰۱۶ ؛ لین و همکارانش ۲۰۱۵) . از اینرو ، هنوز در آنجا شکاف چشمگیر در ادبیات تحقیق  در زمینه توسعه و استفاده از مدل های تصمیم گیری کسب و کار مشابه برای پرداختن به کمبود نیروی کار شدید وجود دارد که بواسطه شکسنت های اقلیمی ایجاد شده است . حجم های چشمگیر ادبیات تحقیق مدیریت ریسک بلایای طبیعی به طور برجسته بر توسل به سیستم های زیر ساخت حیاتی در بعد از بالایا تمرکز کرده اند ؛ سطح بی تناسب توجه در مقایسه بر تحلیل تاثیرات بر نیروی کاری در دسترس قرار گرفته است . از اینرو، سانتوس و همکاران (۲۰۱۴) نقش حیاتی منابع انسانی را در حصول اطمینان از پیوستگی عملیات زیرساخت های حیاتی و سیستم های اقتصادی در حوادث ناگوار برجسته کرده اند . این جنبه از انطباق تغییرات اقلیمی باید با توجه به آسیب پذیری منابع انسانی به انواع مختلف اختلالات ناشی از اختلالات اقلیمی مورد توجه قرار گیرد. نمونه هایی از آسیب پذیری منابع انسانی به علت اختلالات اقلیمی، شرایط آب و هوایی نامساعد است که بر تحرک پذیری تاثیر می گذارد. گسترش بردارهای بیماری که ممکن است باعث وقوع بیماری های  همه گیر می شود ؛ و خشکسالی ها که ممکن است باعث مشکلات بهداشتی ناشی از عدم دسترسی غذا و آب به دیگران شود. در واقع IPCC(2014)  در گزارش سنتز تغییرات آب و هوایی خود با اطمینان بالا مدعی شده است که : “جنبه های تغییرات آب و هوایی با تأثیر مستقیم بر کربن های ذخیره شده زمینی شامل دماهای بالا ، خشکسالی و سنگ های فرسوده می باشند ؛ اثرات غیر مستقیم شامل افزایش خطر ابتلا به آتش سوزی، آفات و بیماری هستند. “

پاسخ دهید