مقاله ترجمه شده : ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، ساختار هیئت مدیره و خطر سقوط قیمت سهام

دسته بندی:

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 920 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۴

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۵۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H349

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، ساختار هیئت مدیره و خطر سقوط قیمت سهام: شواهد از چین

عنوان انگلیسی:

Ownership structure, audit quality, board structure, and stock price crash risk: Evidence from China

چکیده فارسی:

   این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که آیا ساختار مالکیت شرکت چینی، کیفیت حسابرسی و ساختار هیئت مدیره با ریسک سقوط قیمت سهام در آینده مرتبط است یا خیر. ما دریافتیم که ساختار مالکیت قوی و کیفیت حسابرسی بالاتر با ریسک سقوط قیمت سهام پایین تر ارتباط دارد و از زمان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS و اصلاحات سهم تقسیم شده قبل از آنها، این ارتباط قوی تر است. نتایج بین دو روش مختلف اندازه گیری ریسک سقوط و همچنین تست های درونزایی قوی، سازگار هستند. ما همچنین دریافتیم که ساختار هیئت مدیره به طور قابل توجهی با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه ندارد.

کلمات کلیدی: خطر سقوط قیمت سهام آینده، شرکت های ذکر شده چینی،ساختار مالکیت،ساختار هیئت مدیره،کیفیت حسابرسی

  1. معرفی

   ریسک سقوط قیمت سهام به طور فزاینده ای برای قانون گذاران، دانشگاهیان و سرمایه گذاران اهمیت دارد. تحقیقات در مورد ریسک سقوط قیمت سهام از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تشدید شده است. تا کنون، بیشتر مطالعات بر روی محیط ایالات متحده تمرکز کرده اند؛ جایی که همبستگی های بالقوه ی مورد بررسی قرار گرفته شامل حاکمیت شرکتی (اندرو، آنتونیو، هورتون، و لوکا، ۲۰۱۶)، کیفیت گزارشگری مالی (فرانسیس، حسن و لی، ۲۰۱۶؛ کیم و ژانگ ۲۰۱۶)، سبک مدیریت و جبران خسارت (کیم، وانگ و ژانگ، ۲۰۱۶) و موسسات غیر رسمی مانند دین (کالن و فنگ، ۲۰۱۵) می شود. تحقیقات در محیط چین بسیار محدودتر است، حتی اگر بازارهای سرمایه چینی رشد کرده و به یکی از بزرگترین کشورهای جهان تبدیل شوند. رشد سریع بازارهای سهام چینی با مجموعه ای از چالش های نظارتی منحصر به فرد و نوسانات بازار همراه است. با توجه به اینکه بازارهای سهام با حباب ها و شکاف های بزرگ و خطر سقوط روبرو هستند (پیوترسکی و وانگ، ۲۰۱۲)، موسسات رسمی مانند سیستم های حمایت از سرمایه گذاران، حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری همچنان در چین کمتر مورد توجه می باشند (آلن، کیان و کیان، ۲۰۰۵).

   این مطالعه به بررسی رابطه بین خطر سقوط در شرکت های ذکر شده در چین و ویژگی های حاکمیت شرکتی می پردازد. به طور خاص، ما به طور مشترک سه بُعد مکانیسم حاکمیت را در نظر می گیریم: ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی که شامل ۱۵ ویژگی فردی می باشد. هر یک از این ویژگی های حاکمیت در نظر دارد به منظور افزایش نظارت بر مدیریت، تصمیم گیری موثر را ترویج کرده و رفتار فرصت طلبانه را محدود کند (آندرو و همکاران، ۲۰۱۶؛ اشباخ-اسکایف، کالینز، و لافوند، ۲۰۰۶). بر این اساس، ما انتظار داریم که هر چه حاکمیت شرکتی شرکت بهتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین سهامداران و مدیریت نیز پایین تر خواهد بود و در نتیجه احتمال سقوط قیمت سهام آینده هم پایین تر است.

   به دنبال محققان قبلی (چن، هنگ و استین، ۲۰۰۱؛ هاتون، مارکوس و تهرانیان، ۲۰۰۹؛ جین و مایرز، ۲۰۰۶)، ما با استفاده از دو معیار، یعنی ضریب منفی چولگی و نوسان پذیری پایین به بالا، و نمونه ای از ۱۱۴۲۷ مشاهده ی سالیانه شرکت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، برای خطر سقوط نمایندگی کردیم. ما اثرات ثابت سال شرکت و صنعت (کرونکویست و نیلسون، ۲۰۰۳؛ لینچ، نتر، و یانگ، ۲۰۰۸)، حجم ضریب گزارشگری مالی، اندازه شرکت و سایر عوامل تعیین کننده ریسک سقوط شرکت را کنترل می کنیم. ما همچنین مدل های اصلی خود را با مقادیر مختلف کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت و همچنین با عناصر فردی کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت و کنترل برای درونزایی، تخمین می زنیم.

Abstract

This paper explores whether or not a Chinese firm’s ownership structure, audit quality, and board structure are associated with its future stock price crash risk. We find that stronger ownership structure and higher audit quality are associated with lower stock price crash risk, and the association is stronger since the IFRS and split-share reforms than before them. The results are consistent across two different measures of crash risk, as well as robust to endogeneity tests. We also find that board structure is not significantly associated with stock price crash risk.

Keywords : Future stock price crash risk,Chinese-listed firms,Ownership structure,Board structure,Audit quality