مقاله ترجمه شده ساختار سرمایه و عملکرد شرکت: شواهدی از آلمان در شرایط پذیرش IFRS

مشخصات محصول
قیمت:44000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H645

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Review of Managerial Science

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  ساختار سرمایه و عملکرد شرکت: شواهدی از آلمان در شرایط پذیرش IFRS

عنوان کامل انگلیسی:

Capital structure and firm performance: evidence of Germany under IFRS adoption

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی تجربی رابطه بین عملکرد شرکت و ساختار سرمایه می پردازد. نمونه مورد مطالعه شامل شرکتهای غیرمالی پذیرفته شده در بورس آلمان طی دوره ۱۹۹۳-۲۰۱۶ می باشد. انتقال بورس اوراق بهادار اروپا به IFRS در سال ۲۰۰۵ نیز به عنوان یک نقطه تغییر در نظر گرفته می شود که ممکن است بر میزان رابطه تأثیر داشته باشد. نتایج نسان داد که بیش از ۶۰٪ از کل دارایی های شرکت های غیر مالی آلمان از طریق بدهی تأمین می شود ، یعنی در مقایسه با کشورهای مشابه سطح بسیار بالایی دارند. نتایج این مطالعه وجود رابطه مثبت بین عملکرد شرکت و ساختار سرمایه را تأیید می کنند. ما همچنین دریافتیم که پذیرش IFRS منجر به بهبود عملکرد شرکت های مورد مطالعه شده است ، در حالی که رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت را تضعیف کرده است. یک توضیح قابل قبول برای ارتباط مثبت بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ، مزایای سپر مالیاتی و هزینه های پایین تر برای صدور بدهی در مقایسه با واگذاری سهام است.

واژه های کلیدی: ساختار سرمایه · عملکرد شرکت · IFRS · شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس · آلمان

Abstract

This paper is an attempt to empirically examine the relationship between firm performance and capital structure. The study sample consists of the non-financial firms listed in Germany during the period 1993–۲۰۱۶٫ The European stock market transition to IFRS in 2005 is also considered as a shifting point that might have influenced the extent of the relationship. We observed that more than 60% of the total assets of German non-financial firms are financed through debt, i.e. they are highly levered compare to similar countries. The results confirm a positive relationship between firm performance and capital structure. We also found that IFRS adoption has led to increased firm performance of our sample, whereas it weakened the relationship between capital structure and firm performance. One plausible explanation for the positive association between capital structure and firm performance is the benefits of the tax shield and the lower costs of issuing debt compared to equity.

Keywords: Capital structure · Firm performance · IFRS · Non-financial listed firms · Germany

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد