مقاله ترجمه شده اهمیت ساختار سازمانی برای موفقیت TQM و رضایت مشتری

مشخصات محصول
قیمت:52000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1133

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Wireless Networks

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  اهمیت ساختار سازمانی برای موفقیت TQM و رضایت مشتری

عنوان کامل انگلیسی:

Importance of organizational structure for TQM success and customer satisfaction

چکیده فارسی:

در این مقاله یک مدل معادلات ساختاری برای بررسی رابطه سه عامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت جامع (TQM) (یعنی تعهد مدیریتی ، نقش دپارتمان کیفیت و سیاست های کیفیت) با مزایای رضایت مشتری از طریق شش فرضیه ،که به صورت آماری با جمع آوری اطلاعات ۳۹۸ پاسخ به یک نظرسنجی در صنایع تولیدی مکزیک انجام شده و با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی که در نرم افزار WarpPLS v.6 ادغام شده است ، آزمایش می شوند. در این مقاله همچنین یک آنالیز حساسیت بر اساس احتمالات شرطی برای تحلیل سناریوهای کم و زیاد گزارش شده است. یافته ها نشان می دهد که تعهد مدیریتی مهمترین متغیر برای اطمینان از TQM می باشد ، با این وجود به نقش دپارتمان کیفیت برای استقرار سیاست های کیفیت و تضمین رضایت مشتری بستگی دارد. به طور مشابه ، آنالیز حساسیت نشان می دهد که سطح بالایی از تعهد مدیریتی همیشه عملکرد بالا در دپارتمان های کیفیت و سیاست های کیفیت برتر را تضمین می کند ، در نتیجه باعث رضایت مشتری می شود. از این منظر ، شواهد آماری وجود دارد که نشان می دهند ، مدیران و اپراتورها اصلی ترین عوامل تسهیل کننده موفقیت TQM هستند.

کلیدواژه ها: TQM ، عوامل بحرانی موفقیت ، تعهد مدیریتی ، سیاست های کیفیت

Abstract

This paper reports a structural equation model to relate three critical success factors for total quality management (TQM) (i.e. managerial commitment, role of quality department, and quality policies) with customer satisfaction benefits through six hypotheses, which are statistically tested with information from 398 responses to a survey applied to Mexican manufacturing industry and using partial least squares technique integrated in WarpPLS v.6 software. The paper also reports a sensitivity analysis based on conditional probabilities for analyze low and high scenarios. Findings indicate that managerial commitment is the most important variable to ensure TQM, yet it depends on the role of the quality department for deploy quality policies and guarantee customer satisfaction. Similarly, sensibility analysis demonstrate that high levels of managerial commitment always guarantee a high performance in quality departments and good quality policies, thereby contributing to customer satisfaction. From this perspective, there are statistical evidence to declare that managers and operators are the main facilitators of TQM success.

Keywords TQM , Critical success factors , Managerial commitment , Quality policies

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد