مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M556

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده:  آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

عنوان انگلیسی:

Organizational structure, organizational form, and counterproductive work behavior: A competitive test of the bureaucratic and post-bureaucratic views

چکیده فارسی:

دانش در مورد تأثیر ساختار سازمانی و شکل سازمانی در رفتار کاری غیر سازنده (CWB)، محدود، خرد و متناقض شده است. یافته های متناقض از مطالعات تجربی همسو با پیش بینی های متناقض از تئوری های بوروکراسی و پسا بوروکراسی بودند. این نظریه ها دیدگاه های مخالفی با توجه به تأثیر عناصر و شکل های ساختار سازمانی بر CWB داشتند. برای انجام یک آزمون رقابتی از دیدیگاه های بوروکراتیک و پسابوروکراتیک، جفتی از فرضیه های مخالف را ایجاد کردیم. ما روابط بین پنج عنصر ساختاری سازمانی و CWB را بررسی کردیم. یافته های ما نشان داد که مشارکت در تصمیم گیری ها و استانداردسازی رسمی، رابطه منفی با CWB دارند، در حالی که تنبیه و مجازات رابطه مثبتی با CWB دارد. استقلال در تصمیم گیری و تخصص مرتبط با CWB نبودند. ما اشکال سازمانی را بر اساس درجه ای دسته بندی کردیم که فرم ها در این درجه بر عناصر ساختار سازمانی تأکید می کنند. نتایج ما نشان می دهد که رویدادهای CWB در پسا بوروکراسی های معمولی ایده آل کمتر شایع و در بوروکراسی های معمولی ایده آل بیشتر شایع می باشند. با این حال، فرم های هیبریدی هیچگونه تفاوت قابل توجهی را با توجه به بروز CWB نشان نمی دهند. در مجموع، مطالعه ما شواهدی ارائه می کند که نظریه ی پسا بوروکراسی CWB را بهتر از نظریه بوروکراسی شرح می دهد. با این حال، ما معتقدیم که ترکیب این دو نظریه دیدگاه جامع تری از این پدیده نسبت به صرفاً تئوری پسا بوروکراسی ارائه می کند. ما نشان می دهیم که تحقیقات باید ادغام عناصر ساختاری را به منظور بدست آوردن درک بهتری از CWB گسترش دهد.

کلید واژه ها: بوروکراسی، رفتار کاری غیرسازنده، ساختار سازمانی، شکل سازمانی، پسا بوروکراسی

۱٫مقدمه

رفتار کاری غیرسازنده (CWB) که شامل رفتارهایی مثل کارشکنی، طفره رفتن، خیال بافی، سرقت، غیبت و خرابکاری می باشد، یک مسئله پایدار و دائمی در سازمان ها می باشد. با وجود تلاش های صورت گرفته توسط سازمان برای تلاش در شناسایی و جلوگیری از CVB، ممطالعات متعددی شواهدی از بروز گسترده ی آن را ارائه کرده اند. با توجه به گفته های هریس و اوگبونا (۲۰۰۶، ص ۵۴۳)، بین ۷۵ و ۹۵ درصد همه کارکنان در CWB مشارکت می کنند، چنین رفتاری تهدید قابل توجهی به سازمان ها به شمار می رود. به عنوان مثال، سازمان های ایالات متحده حدود ۵۰ میلیارد دلار در هر سال بخاطر جرم یقه سفید (کارمندی)، یعنی تقلب و سرقت، و حدود ۳ میلیارد دلار بخاطر تأخیر کارکنان زیان می بینند.

در برابر این زمینه، تحقیقات سازمانی توجه ویژه ای به سوابق CWB داشته است. محققان متعددی اهمیت در نظر گرفتن این زمینه (که ساختار سازمانی یک جزء اصلی از آن می باشد) را برجسته کرده اند که قوانین در آن زمینه ها دنبال می شوند به صورتی که هر وضعیت دارای شرایطی می باشد که CWB را محدود می کند (به طور مثال: تحریم) و یا آن را تسهیل می کند. هرچند بنت پیش از این در نظر گرفتن عوامل زمینه ای را در سال ۱۹۹۸ توصه کرد، تحقیقات CWB هنوز هم چند کاستی مهم دارند که در زیر به آنها اشاره می شود.

بسیاری از محققان معتقد بودند که دانش در مورد روابط بین ساختارهای سازمانی، شکل سازمانی و CWB خرد یا تکه تکه شده است. همانطور که مطالعات متا (فراشناختی) توسط دلال (۲۰۰۵) و بری، اونز، و ساکت (۲۰۰۷) نشان دادند، ساختار و شکل سازمانی تاکنون نقش جزءی در تحقیقات CWB ایفا می کردند. در عوض، تحقیقات عمدتاً بر عدالت سازمانی، نگرش کارکنان، صفات، و جمعیت به عنوان سوابق CWB متمرکز شده اند. با این وجود، برخی از مطالعات عناصر ساختار سازمانی را در نظر گرفته اند و تحلیل کرده اند که آنها چگونه به CWB مرتبط می شوند. به عنوان مثال، مقالاتی در مورد روابط بین استرس و CWB، محدودیت های سازمانی را اغلب به عنوان سوابقی از استرس در نظر گرفته اند. این محدودتی تا حدی می تواند حاصل از یک ساختار سازمانی باشد. در کنار این یافته ها در مورد اثرات غیرمستقیم ساختار سازمانی بر CWB، مطالعات دیگر، ساختار سازمانی را به عنوان یک اثر اصلی تلقی کرده اند. با این حال آنها فقط بر جنبه های خاصی از بافت سازمانی متمرکز هستند. به عنوان مثال، برخی از مطالعات روابط CWB را با عناصر ساختار سازمانی واحد مثل استقلال، تمرکز یا نظارت تحلیل کرده اند. فقط چند مطالعه بیش از یک عنصر ساختار سازمانی را در زمانی در نظر گرفته اند که رفتار انحرافی را تحلیل می کردند. به عنوان ثمال، دهارت دیویس (۲۰۰۷) رسمی سازی و تمرکز را اندازه گیری کردند، جانسن و راور (۲۰۱۲) استقلال و نظارت را گنجاندند، و زغبی-مانریکه –دلارا (۲۰۱۱) بر تنبیه و نظارت متمرکز شد. علاوه بر این، دانش در مورد CWB در شکل های سازمانی مختلف (یعنی ترکیب عناصر ساختار سازمانی) محدود شده اند و تا حدی بر اساس شواهد حکایتی می باشند.

به طور خلاصه، تحقیقات بر روی CWB که بر روابط بین بافت سازمانی و CWB متمرکز هساند تمایل دارند که تا حدی بی هدف یا محدود به جنبه های خاصی از این چهارچوب باشند. از اینرو تحقیقات هنوز یک دیدگاه جامع از روابط بین ساختار سازمانی، شکل سازمانی و CWB ارائه نکرده است. با این حال تحقیقات تأکید می کنند که سازمان ها توابعی از یک فعل و انفعال پیچیده از ویژگی های سازمانی مثل عناصر ساختاری می باشند. در این دیدگاه، ساختار یک سازمان را می توان به بهترین شکل به عنوان دسته ای از عناصر ساختاری همراه درک کرد. دیدگاه جامع تر درباره روابط بین ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و CWB می تواند به درک بهتر از بافت سازمانی و رابطه آن با  CWB کمک کند. با ارائه دیدگاه جامع تر، این مقاله بر عناصر ساختار سازمانی سایه می افکند که قویترین ارتباط را با CWB دارد و فرم های سازمانی CWB اغلب در آن روی می دهند.

تحقیقات قبلی نیز برخی از نتایج تجربی متناقض در مورد جهت گیری تأثیر عناصر ساختاری سازمانی را نشان می دهند که بر CWB دارد. به عنوان مثال، هر دو تخصص کاری بالا و پائین می توانند سبب خستگی و از اینرو CWB شوند. علاوه بر این، در حای که برخی از مطالعات یک رابطه منفی بین استقلال کاری و CWBنشان می دهند، محققان دیگر اعتقاد دارند که استقلال شغلی دست به دست با بهره برداری معکوس کارکنان از اختیار خود پیش می رود.

این یافته های متناقض از مطالعات تجربی همسو با پیش بینی های متناقض ار تئوری های سازمانی، بویژه تئوری۳ های بوروکراسی و پسابوروکراسی می باشند. هر دو تئوری چارچوب نظری مناسبی برای مطالعه ما ایجاد می کنند زیرا آنها بر متغیرهای اصلی متمرکز می شوند. به طور دقیق تر، ساختار و شکل سازمانی عناصر اصلی تئوری های بوروکراسی و پسابوروکراسی می باشند. علاوه بر این، هر دو تئوری بر قاعده مندی و انحراف متمرکز می شوند و فرض می کنند که ساختار و شکل سازمانی مرتبط با CWB می باشند. با این حال، تئوری های بوروکراسی و پسابوروکراسی نه تنها پیش بینی های مخالفی درباره این موضوع انجام می دهند که ساختار و شکل سازمانی چگونه باید شکل بگیرند، بلکه همچنین پیش بینی هایی در این مورد انجام می دهند که ساختار و شکل سازمانی چگونه بر CWB اثر می گذارند. ما اکنون پیش بینی متضاد هر دو نظریه را شرح خواهیم داد.

از سوی دیگر، تئوری بوروکراسی وبر (۱۹۵۸) بیان می کند که سازمان های بوروکراتیک (…) ادامه ی اجرای قاعده مند وظایف رسمی را در درجه اول بخاطر ویژگی های ساختاری یک بوروکراسی تضمین می کنند. به عنوان مثال، در بوروکراسی ها، مکانیسم های کنترل رسمی، اختیار کارکنان را محدود می کنند و بر رفتار قاعده مند آنها نظارت می کنند. زمانی که کارکنان قوانین را می شکنند، تحریم هایی مانند توبیخ و تعلیق اعمال می شوند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد