مقاله ترجمه شده :  درباره جنگ با بدنهایشان یا در جنگ با ذهن‌هایشان؟ نگاهی اجمالی به زندگی‌ها و افکار زنانه تحت رژیم یو ـ یو

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R54

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  درباره جنگ با بدنهایشان یا در جنگ با ذهن‌هایشان؟ نگاهی اجمالی به زندگی‌ها و افکار زنانه تحت رژیم یو ـ یو/آیا در انگلستان، پرده بالا رفته است؟

عنوان انگلیسی:

At War with Their Bodies or At War with Their Minds? A Glimpse into the Lives and Minds of Female Yo-Yo Dieters – The Curtain has Lifted in U.K

چکیده فارسی:

رژیم غذایی یو ـ یو پدیده رایجی است اما هنوز تحقیقات بین رشته‌های اندکی در رابطه با رژیم غذایی، غذا و تغذیه در متون اجتماعی انجام شده است. این مطالعه، آثار رژیم یو ـ ‌یو را بر تندرستی اجتماعی و روان‌شناختی با استفاده از روشهای کیفی بررسی می‌کند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌سازمان‌یافته از زنان تحت رژیم غذایی یویو گردآوری شده است. مجموع ۹ شرکت کننده،۵۱ ـ۲۰ ساله با تکنیکهای نمونه‌گیری معطوف به هدف تحقیق و اسنوبال ‌در ‌دانشگاه روهمپتون،‌لندن،انگلستان در آزمایش شرکت کردند. اولین نویسنده مقاله، در زمان تحقیق مذکور، دانشجوی آن دانشگاه بوده است. تحلیل موضوعی، چهار موضوع اصلی را تعیین نمود: تأثیر جسمانی/ یا روانی رژیم‌غذایی یوـ یو، شباهت علامتهای مرضی گزارش شده با علائمی که نشان دهنده اختلالات خوردن هستند، فشارهای خانوادگی و اجتماعی فرهنگی برای شروع رژیم‌های غذایی و نهایتا کشمکش برای کنترل و یا پیدا کردن هویت. علاوه بر این، بنظر می‌رسد رابطه‌ای بین رژیم غذایی یو‌ـ‌یو و ارجاعات مراجعه کننده‌ها به دوره‌هایی از اختلال خلقی افسردگی وجود دارد. کاربرد این یافته‌ها درباره احتمال بروز  اختلالات خوردن مورد بحث قرار گرفت.

کلمه‌های کلیدی: سیکل‌های وزن، رژیم غذایی یو‌ـ‌یو، رفتارهای اختلالات خوردن، تصور بدن، بحران هویت، روش‌شناسی کیفی.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد