مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

دسته بندی:

قیمت: 17000 تومان

تعداد نمایش: 736 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M329

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

عنوان انگلیسی:

The link between supply chain fit and financial performance of the firm

چکیده فارسی:

اثر مالی مبنا و کمیته ی مدیریت زنجیره ی تامین همواره مورد توجه بوده است. براساس پیشینه تحقیقات مربوط به استراتژی عملیات ها، چهارچوب مفهومی فیشر، تحقیقی در مورد ۲۵۹ شرکت تولیدی امریکایی و اروپایی و داده های مالی ثانوی، به بررسی رابطه ی بین تناسب زنجیره ی تأمین و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته ایم؛ یعنی در مورد تناسب بین تأمین محصولات و عدم قطعیت تقاضا و همچنین طرح های پایه ای زنجیره ی تأمین تحقیق کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که بالاترین تناسب زنجیره ی تأمین به همراه نرخ بالاتر بهره ی دارایی های شرکت (آر او ای) و شرکت های دارای سوء تناسب منفی، عملکرد پایین تری نسبت به شرکت های با سوء تناسب مثبت دارند.

واژگان کلیدی :

مدیریت زنجیره تأمین، استراتژی عملیات، سازگاری زنجیره تأمین، تجزیه و تحلیل تجربی، عملکرد شرکت

  1. ۱. مقدمه

اگر چه این فرضیه مطرح شده است که مدیریت زنجیره ی تأمین احتمالاً اثرات مثبت بر عملکرد شرکت ها دارد، اما اغلب شواهد ی که ما در پیشینه ی تحقیقات ملاحظه کردیم، یا به صورت نقل شده یا بر اساس مطالعات موردی بوده اند. در پیشینه ی تحقیقات دلایلی برگرفته از تحقیقات تجربی در مقیاس بزرگ در مورد این اثر وجود دارد و تحلیل سیستمیک و اسناد مربوط به اندازه ی آن به چشم نمی خورد؛ بعلاوه پیشینه ی تحقیقات در مورد مدیریت زنجیره ی تأمین عمدتاً بر بهبود کارایی و کاهش هزینه ها در عملیات زنجیره ای تأمین تمرکز کرده و کمتر به پدیده ی تناسب استراتژیک بین ویژگی های محصول و زنجیره ی تأمین پایه ای آن یعنی تناسب زنجیره ی تأمین پرداخته است. تناسب زنجیره ی تأمین توسط فیشر و در چهارچوب مفهومی تناسب یا عدم تناسب زنجیره ی تأمین – محصول مطرح شده و ریشه در تحقیقات مربوط به استراتژی عملیات ها و شکل های تولیدی دارد. چهار سال قبل اسکینر نیاز برای داشتن دیدگاهی یکپارچه تر در مورد استراتژی شرکتی و کارکرد های تولیدی آن را خاطر نشان کرد. در طول چند سال تحقیق در مورد اولویت های رقابتی، این بخش از عملیات تولیدی پیکر بندی های عملیاتی و استراتژی های تولیدی به شکل موفقی توانستند همسو با ویژگی های محصول و استراتژی های رقابتی با استراتژی های عملیاتی شرکت ها کار کرده و کاربردهای آنها در زمینه ی عملکرد به شکل قابل توجهی افزایش یافت. سپس شکل های توسعه یافته ای از این تحقیق در پیشینه ی تحقیقات مربوط به مدیریت زنجیره ی تأمین ظاهر شد. در این مقاله به سه شیوه ی مهم به بحث در مورد این تحقیق می پردازیم: اول تلاش می کنیم عملیات ها و استراتژی های تولیدی و دیدگاه های آن نسبت به تفکرات شدیدتر زنجیره ی تأمین را هر چه بیشتر توسعه دهیم. ما با ارزیابی این موضوع که آیا اولویت های زنجیره ی تأمین شرکتی همسو با محصولات و استراتژی های تجاری قرار دارد یا خیر، به این مهم دست پیدا می کنیم؛ سپس مفاهیم مربوط به تناسب زنجیره ی تأمین را به صورت تناسب انطباقی مطرح می کنیم. در نتیجه میزان انحراف در تحلیل ها به ما اجازه می دهد یک رابطه ی فراتر از یک به یک را بین ویژگی های محصول و طرح زنجیره ی تأمین مطرح کنیم. به علاوه می توانیم بین سوء تطبیق مثبت و منفی تمایز قائل شویم؛ سپس به ارزیابی اثر مبنای مالی مدیریت زنجیره ی تأمین پرداخته و اندازه ی این اثر را با اندازه گیری عملکرد با استفاده از معیارهای عینی مالی و داده های ثانوی مشخص می کنیم. از سیستم مدیریتی در دستیابی به تناسب زنجیره ی تأمین کاری چالش برانگیز بوده و سوء تطبیق زنجیره ی تأمین ممکن است یک فرایند متوالی باشد. برای مثال هنسلی و لابفر تخمین زده اند که هزینه ی سوء تطبیق زنجیره ی تأمین در بین خودرو سازان و بخش های تأمین کننده در صنایع خودرو سازی امریکا از ده میلیارد دلار در سال فراتر می رود. بدین جهت دستیابی به راهنمایی که نشان دهد چگونه می توانیم با آن به تناسب زنجیره ی تأمین در یک شرکت دست پیدا کرد، اهمیت دارد. با توسعه ی درک در مورد اثرات تناسب زنجیره ی تأمین و عملکرد شرکت ها می توانند به خوبی مدل های خوب در یک زنجیره ی تأمین را توسعه دهند. با استفاده از معیار های عملکرد مالی به عنوان یکی از پیامدهای حاصل از تناسب زنجیره ی تأمین از زبان مدیرانی سخن می گوییم که آشنایی بیشتری با این معیار ها نسبت به معیار های عملکرد مفهومی و غیر عینی دارند. ارتباط دادن زنجیره ی تأمین با آر او ای منجر به اثرات هر چه بیشتر کاربرد هر چه بیشتر این تحقیق در زمینه های عملی می شود. باقی مانده ی این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است: در بخش دو پیش زمینه های نظری و مفهومی در پشتیبانی از فرضیات خود را بر مبنای پیشینه ی تحقیقات مربوط به استراتژی عملیات را ارائه می کنیم، سپس روش تحقیق خود را معرفی کرده و معیار های استفاده شده در این تحقیق را ارائه می نماییم. پس از آن به توصیف نمونه در بخش سه پرداخته و در بخش چهار به ارزیابی قابلیت اعتماد و پایایی این معیار می پردازیم. سپس تحلیل های غیرخطی را در بخش پنج انجام داده و دو تحلیل انجام شده را در بخش شش می آوریم. در بخش هفت در مورد نتایج بحث کرده و کاربرد های نظری و عملی را ارائه می کنیم. در نهایت در بخش هشت همراه با محدودیت های تحقیقات و پیشنهاداتی برای تحقیق در آینده ذکر می شود.