مقاله ترجمه شده یک شبکه زنجیره تأمین زیست محیطی تحت عدم قطعیت

دسته بندی:

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 47 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1103

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  یک شبکه زنجیره تأمین زیست محیطی تحت عدم قطعیت

عنوان کامل انگلیسی:

An environmental supply chain network under uncertainty

چکیده فارسی:

در مطالعه حاضر ، یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته برای تولید و بازیابی باتری های دکمه ای تحت عدم قطعیت مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیرات زیست محیطی باتری های دکمه ای در طراحی شبکه زنجیره تأمین لحاظ شده است. از آنجا که در واقعیت بسیاری از عدم قطعیت ها وجود دارند ، تقاضا ، هزینه و ظرفیت به عنوان متغیرهای غیر قطعی در نظر گرفته می شوند. برای بررسی تأثیر این عدم قطعیت ها در شبکه زنجیره تأمین ، دو مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط چند هدفه تحت عدم قطعیت ، یعنی مدل ارزش مورد انتظار و مدل شانس محدود ، ایجاد شدند. هدف از مدل ایجاد شده کاهش اثرات محیطی متعدد بر مجموع هزینه ها بوده و همچنین سنجش جوانب مثبت و منفی می باشد. روشی مبتنی بر ارزیابی چرخه عمر برای ارزیابی اثرات زیست محیطی در شبکه زنجیره تأمین ارائه شده است. این دو مدل را می توان با تئوری عدم قطعیت به مدل های کریسپ تبدیل کرد. در آخر ، آزمایشات عددی برای بررسی امکان پذیری مدل ها و روش های پیشنهادی استفاده می شود.

کلمات کلیدی: حفاظت از محیط زیست؛ چند هدفی ؛ محیط غیر قطعی، شبکه زنجیره تامین؛ ارزیابی چرخه عمر

Abstract                                                                            

In the present study, a closed-loop supply chain network for production and recovery of button batteries is investigated under uncertainty. The environmental impact of button batteries is taken into account in the design of the supply chain network. Since there are many uncertainties in reality, the demand, cost and capacity are considered uncertain variables. To explore the impact of these uncertainties on the supply chain network, two multi-objective mixed integer programming models under uncertainty are developed, i.e., the expected value model and the chance-constrained model. The aim is to reduce the multiple environment effects on the total cost and weigh the pros and cons. A method based on life cycle assessment is proposed to evaluate the environment effects on the supply chain network. The two models can be converted into crisp models by the uncertainty theory. Lastly, numerical experiments are used to verify the feasibility of the proposed models and method.

Keywords: Environmental protection; Multi-objective; Uncertain environment; Supply chain network; Life cycle assessment