مقاله انگلیسی ترجمه شده زنان و تعادل کار و زندگی آیاراه حل آن مشاغل خانگی است ؟

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M135

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده زنان و تعادل کار و زندگی  آیاراه حل آن مشاغل خانگی است ؟

عنوان انگلیسی:

Women and work-life balance: is home-based business ownership the solution?

چکیده فارسی:

هدف :این مقاله به دنبال کشف خود اشتغالی از طریق مالکیت کسب و کارهای خانگی بر مبنای یک راه حل بالقوه جهت تعارض نقش داخلی تجربه شده با تلاش زنان جهت توازن نقشهای کاری و خانوادگی است.

طراحی /روش شناسی/رویکرد:

مشاغل (کسب و کارهای )خانگی (تعداد ۶۲۶) در غرب استرالیا به عنوان بخشی از یک مطالعه ملی بزرگتر مورد بررسی قرار گرفتند.داده های جمع آوری شده در مورد اپراتور،ویژگی های کسب و کار  و مشاغل خانگی خاص جمع آوری شده (مانند دلایل ترجیح خانه محوری،مدیریت و برنامه ریزی ،تسهیل کننده ها وموانع رشد) ۴ راه بررسی مقایسه پویایی های مالکیت کسب و کار های خانگی بین اپراتورهای زن و مرد با وابستگان(نان خوران و اعضای خانواده) و بدون وابستگان ایجاد می شدند.

یافته ها:کشش ازمالکیت کسب و کارهای خانگی که موجب انعطاف پذیری به کسب زندگی و توانائی جهت توازن کار و خانواده هایت می شود.در حالی که این مزایای بیشتری برای زنان نسبت به مردان داشت،جنسیت یک عامل تعیین کننده در اینکه چرا اپراتورها کسب و کارهای خانگی را شروع کرده اند نبود. عامل تعیین کننده مهمی برای اعضای خانوده بود.خود اشتغالی به ویژه از طریق مالکیت کسب و کارهای خانگی ،ممکن است به خوبی برخی از نیازمندی های زنان به توازن کار و خانواده را حل کند .اگر چه ممکن است یک راه حل عملی برای همه زنان نباشد ؛به ویژه آنهایی که به دنبال پاداشهای مالی و حرفه ای بیشتر هستند.

اصالت/ ارزش:این مقاله به کمک یافته ای تجربی در مورد کسب و کارهای خانگی به عنوان یک شکل مجزا از انتخاب کسب و کارهای کوچک و خوداشتغالی برای بسیاری از تحقیقات زیر باقی مانده است. این مقاله همچنین اشاره می کند که موضوع کسب و کارهای خانگی ابزار آزادی بخشی برای زنان جهت اداره کار و خانواده و ارائه یافته هایی است که موجب افزایش فکر پوپولیستی می شود.

مقدمه:

توازن کار و زندگی یکی از سخت ترین موضوعات پیش روی خانواده ها در قرن ۲۱ است .فشار اقتصادی بیش از یک دهه گذشته برای خانواده ها نیاز به ۲ نان آور برای اشاره به اینکه اکثریت خانواده ها اکنون به ۲ کفیل در هزینه های زندگی نیاز دارند را  افزایش قابل توجهی داد (فورد و همکاران).در همان زمان ،تغییرات ساختاری در بازار کار منجر به موقتی شدن نتیجه نیروی کار در تعدادی از تغییرات مهم برای کارکنان است . برای مثال ،حرکتی  فراتر از دائمی به موقتی،کار قرار دادی و موقتی،افزایش بیشتر ساعات کار ی ناپیوسته و گریز ساعات کاری را موجب می شود.و به طور کلی نیز به نظر می رسد که در طول هفته در حال کار کردن است.این فشارها اغلب موجب تعارضهایی برای زنان ومردانی که در تلاش  برای حفظ تعادل مسئولیتهایشان در کار به وجود می آید.چنین تعارضهایی از برخورد نقشها در کار و حوزه های خانوادگی و اساسا به خاطر ترکیبی از حوزه های شخصی و مطالبات وانتظارات اجتماعی به وجود می آید.

از آنجایی که یک نتیجه مطابق نقشهای کاری باعث مشکلات زیادی برای افراد جهت شرکت در نقشهای مورد انتظار خانوار و بالعکس می شود .

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد