مقاله ترجمه شده ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ثبات در بانک های اسلامی و متعارف

مشخصات محصول
قیمت:36000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۴۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۹   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H414

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ثبات در بانک های اسلامی و متعارف

عنوان کامل انگلیسی:

Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله ارزیابی و مقایسه ریسک نقدینگی بانک های اسلامی با بانک های متعارف است. در ابتدا به بررسی رابطه بین نقدینگی و ریسک اعتباری می پردازیم. با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری همزمان، بر روی مجموعه ای از داده های جامع از  ۵۲ بانک اسلامی و متعارف، که  برای دوره ۲۰۰۷-۲۰۱۵ ،از کشورهای عضور سازمان همکاری اسلامی انتخاب شده ، ما دریافتیم که ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی رابطه منفی دارند. سپس به بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ثبات پراختیم که فقط در بانک های اسلامی یک رابطه ی منفی وجود داشت ما در نهایت نشان دادیم که مدیریت ریسک در بانک های اسلامی بهتر از بانک های متعارف است.

کلمات کلیدی: بانک های اسلامی؛ ریسک نقدینگی؛ ریسک اعتباری؛ ثبات؛ نمره Z؛ فاصله از مقدار پیش فرض

Abstract

The aim of this paper is to provide a thorough assessment of Islamic banks’ (IBs) liquidity risk compared to conventional banks (CBs). We firstly investigate the relationship between liquidity and credit risk. Employing a simultaneous structural equation approach, on a comprehensive dataset of 52 IBs and CBs, from selected Organization of Islamic Cooperation Countries for the period of 2007–۲۰۱۵, we find that credit risk and liquidity risk have negative relationship. We then investigate the relationship between liquidity risk and stability, finding a negative relationship just for IBs. We finally show that Islamic banks are better than conventional in managing risks.

Keywords: Islamic Banks; liquidity risk; credit risk; stability; Z-score; Distance to Default

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد