مقاله ترجمه شده ریسک مرتبط با سیاست و رفتار تامین مالی شرکت ها: شواهدی از شرکت های بورسی چین

مشخصات محصول
قیمت:55000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H721

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Economic Modelling

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  ریسک مرتبط با سیاست و رفتار تامین مالی شرکت ها: شواهدی از شرکت های بورسی چین

عنوان کامل انگلیسی:

Policy-related risk and corporate financing behavior: Evidence from China’s listed companies

چکیده فارسی:

این مقاله با تمرکز بر داده‌های فصلی شرکت‌های سهامی عام چین از سه ماهه اول ۲۰۱۳ تا سه ماهه سوم ۲۰۱۷، یک آنالیز اکتشافی از علل رفتار تامین مالی شرکت ها از طریق کانال‌های ویژگی‌های سطح شرکت، عوامل سطح کشور و ریسک‌های مرتبط با سیاست ارائه می‌کند. این تحلیل از معیارهای چند بعدی ریسک های مرتبط با سیاست، از جمله عدم قطعیت سیاست اقتصادی، ریسک ژئوپلیتیکی و ریسک سیاسی استفاده می‌کند. علاوه بر این، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا همبستگی بین ریسک‌های مرتبط با سیاست و فعالیت‌های تامین مالی تحت استراتژی‌های مختلف تامین مالی مانند تامین مالی بدهی و تامین مالی سهام متفاوت است یا خیر. ما همچنین بررسی می‌کنیم که چگونه محدودیت‌های مالی و تفاوت‌های صنعت بر تامین مالی شرکت تأثیر می‌گذارند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که ریسک‌های مرتبط با سیاست‌ می‌توانند بر تصمیمات تامین مالی شرکت تأثیر منفی بگذارند. تأثیر ریسک های مرتبط با سیاست بر تأمین مالی بدهی بیشتر از تأمین مالی سهام است. شواهد همچنین نشان می‌دهند که عوامل سطح شرکت و سطح کشور هر دو  عوامل تعیین‌کننده‌ی اساسی هستند که بر تصمیمات تامین مالی شرکت ها تاثیر می گذارند. در نهایت، تأثیر بازدارنده ریسک مرتبط با سیاست برای دو زیر نمونه مجزا از شرکت‌های دارای محدودیت مالی و شرکت‌های تولیدی، بیشتر است. آگاهی از این تأثیرات می تواند به مدیران و سیاست گذاران کمک کند تا استراتژی های کارآمدتری را در راستای بهبود عملکرد اقتصادی خود تدوین کنند.

کلمات کلیدی: ریسک مرتبط با سیاست، تصمیمات تامین مالی شرکت، چین

Abstract

Focusing on quarterly data of China’s publicly-listed firms from 2013Q1-2017Q3, this paper presents an exploratory analysis of the causes of corporate financing behavior through the channels of firm-level characteristics, country-level factors, and policy-related risks. The analysis uses multidimensional measures of policyrelated risks, including economic policy uncertainty, geopolitical risk, and political risk. In addition, we assess whether the correlations between policy-related risks and financing activities vary under different financing strategies such as debt financing and equity financing. We also examine how financial constraints and industry differences influence firm financing. The empirical findings indicate policy-related risks can negatively affect corporate financing decisions. The effect of policy-related risk is larger on debt financing than on equity financing. Evidence also reveals that both firm- and country-level factors are essential determinants that guide corporate financing decisions. Finally, the inhibitory influence of policy-related risk is larger for the two separate subsamples of financially constrained firms and manufacturing firms. Knowledge of these impacts can help managers and policymakers to formulate more efficient strategies aimed at improving their economic performance.

Keywords: Policy-related risk, Corporate financing decisions, China

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد