مقاله ترجمه شده ریسک ، انعطاف پذیری و پذیرش شریعت

دسته بندی: -

قیمت: 43000 تومان

تعداد نمایش: 116 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H596

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  ریسک ، انعطاف پذیری (تاب آوری) و پذیرش شریعت

عنوان کامل انگلیسی:

Risk, resilience, and Shariah-compliance

چکیده فارسی:

علی رغم محبوبیت امور مالی اسلامی ، تأثیرات پذیرش شریعت بر عملیات شرکت های غیر مالی هرگز مورد مطالعه قرار نگرفته است. الزامات پذیرش شریعت شرایط منحصر به فردی برای بررسی نحوه عملکرد شرکت ها در شرایط محدود ارائه می دهد. این مقاله به دنبال بررسی این موضوع است که پذیرش شریعت چه تاثیری بر ریسک و انعطاف پذیری شرکت های غیر مالی دارد. نتایج این مطالعه  با استفاده از سیستم پانل پویای GMM و تعدادی از ویژگی های خاص شرکت و یک نمونه جهانی از ۲،۱۶۰ شرکت در شش منطقه جغرافیایی ، نشان می دهد که شرکت های تطبیق یافته با شریعت ریسک شرکتی کمتری دارند (که از طریق ریسک کل و ریسک غیر سیستماتیک اندازه گیری می شود) و همچنین انعطاف پذیری شرکتی بیشتری دارند که از طریق درصد انحراف از حداکثر ارزش فروش ، هزینه کالاهای فروخته شده ، هزینه های عملیاتی و قیمت سهام اندازه گیری می شود. این تأثیرات در سال های پس از بحران وام های بدون پشتوانه ایالات متحده عمیق تر شد. همچنین نتایج نشان می دهد هنجارهای فرهنگی-اجتماعی اثر تعدیل گر دارند. بررسی های بیشتر نشان می دهد شرکت ها در صورت عدم رعایت قوانین شریعت با مجازات های شدیدی روبرو می شوند. این مقاله اولین مطالعه ای می باشد که به بررسی اثرات پذیرش شریعت بر عملیات شرکت های غیر مالی در مقیاس جهانی می پردازد. این مطالعه همچنین به ساختار سرمایه و ادبیات حاکمیت شرکتی کمک می کند زیرا شواهدی را ارائه می دهد که نشان می دهد محدودیت منابع برای یک شرکت مفید است. یافته های این مقاله با ارائه بینش بیشتر در مورد پیچیدگی های پیروی از شریعت، ارزش قابل توجهی را برای شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری در بازار قدرتمند ۱٫۸ میلیارد نفری مسلمانان را دارند فراهم می کند.

کلمات کلیدی: ریسک شرکت ، انعطاف پذیری شرکت ، امور مالی اسلامی ، پذیرش شریعت ، عملکرد عملیاتی، محدودیت منابع

Abstract

Despite the popularity of Islamic Finance, the effects of Shariah-compliance on non-financial firm operations have never been studied. Shariah-compliance requirements presents unique conditions to examine how firms perform under restricted conditions. This paper seeks to examine the effects of Shariah-compliance on the risk and resilience of non-financial firms. Using a dynamic panel system GMM and a host of firm-specific attributes, and a global sample of 2,160 firms across six geographic regions, the results suggest that Shariah-compliant firms have lower firm risk as measured by total and idiosyncratic risk, and greater firm resilience as measured by the percent deviation from the maximum values of sales, cost of goods sold, operating expenses, and share price. These effects are more profound in the years following the U.S. subprime crisis. Results also show socio-cultural norms to have a moderating effect. Further testing shows firms face stiff penalties for losing their Shariah-compliance status. This paper is the first to study the effects of Shariah-compliance on non-financial firm operations on a global scale. This paper also contributes to the capital structure and corporate governance literature as it provides evidence that suggest resource restraints may be beneficial for a firm. The findings of this paper also provide significant value to firms looking to capitalize on the 1.8 billion-strong Muslim market with further insight on the intricacies of Shariah-compliance.

Keywords: Firm risk, Firm resilience, Islamic finance, Shariah-compliance, Operating performance, Resource restriction