مقاله ترجمه شده روانشناسی :  هشت قابلیت بزرگ: رویکرد معیارمحور برای اعتبار سنجی

دسته بندی: - -

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 242 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۶  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R2

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  هشت قابلیت بزرگ: رویکرد معیارمحور برای اعتبار سنجی

عنوان انگلیسی:

The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation

چکیده فارسی:

نویسنده، نتایج تجزیه و تحلیل متا از ۲۹ مطالعه اعتبار سنجی ( n=4861) را ارائه کرده که از هشت عامل بزرگ قابلیت ( کورز و بارتون ۲۰۰۲) به عنوان چارچوب اندازه گیری معیار استفاده کرده است. پیش بینی کننده های هشت قابلیت بزرگ براساس مقیاس های شخصیتی است که همبستگی های متوسط تا خوب را با رتبه بندی مدیران خطی برای همه ۸ قابلیت نشان می دهد. در تحقیق ما، آزمون­های توانایی با ۴ مورد از ۸ قابلیت همبسته بودند و همراه با داده های توانایی و شخصیت اعتبارهای عملیاتی نیز از ۰٫۲ تا ۰٫۴۴ برای ۸ قابلیت حاصل شده است. اعتبارات عملیاتی پیش بینی کننده های یکپارچه با معیارهای یکپارچه نزدیک به ۰٫۵۳ برآورد شده است. ارزش تمایز بین فضای معیار و متغیرهای پیش بینی کننده مربوط به متغیرهای معیار به صورت یک به یک مورد بررسی قرار گرفته است.