مقاله ترجمه شده روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت Infosys TECHNOLOGIES LTD

دسته بندی:

قیمت: 18000 تومان

تعداد نمایش: 258 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H341

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ :  روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت Infosys TECHNOLOGIES LTD

عنوان انگلیسی:

Human Resources Accounting practices In Infosys Technologies LTD

چکیده فارسی:

در سازمان کارمند  یکی از مهمترین دارایی ها برای دستیابی به اهداف سازمانی است، و برای محقق شدن این اهداف به اطلاعات کافی از هزینه، ارزش و عملکرد منابع انسانی نیاز است. این اطلاعات بر اساس  مدیریت موثر مؤلفه های انسانی در هر سازمان است. با توجه به ارائه اطلاعات قابل توجهی در مورد مدیریت مؤثر منابع انسانی، شاخه ای جدید و تخصصی از  حسابداری توسعه یافته است و به عنوان حسابداری منابع انسانی    (HRA)  شناخته می شود. حسابداری منابع انسانی؛ نوعی حسابداری است که شامل شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی، خلاصه سازی اطلاعات مربوط به منابع انسانی و گزارش این اطلاعات به سرمایه گذاران است تا در رابطه با منابع انسانی یک سازمان بتوانند به طور مؤثر تصمیم گیری کنند. در این مقاله تلاش شده است حسابداری منابع انسانی توضیح داده شده و ارزیابی شود، که برای این منظور شرکت اینفوسیس  انتخاب شده است.

Abstract

in the organization employee is one of the most important asset for the achieving organizational objective there is arise need of proper information about the cost, value and performance of their human resources. This information is the basis of effective management of human elements in any organization. With a view to provide significant information about effective human resource management, a new and specialized branch of accounting has been developed and it is known as human resource accounting (HRA). Human Resources Accounting is an accounting of identifying, measuring, classifying, summarizing and reporting the data about human resources to the investors for effective decision-making regarding the human resources of an organization. In this paper attempt has been made to explain and evaluate the Human Resources Accounting (HRA) practices of Infosys technology limited (ITL).