مقاله انگلیسی ترجمه شده ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

دسته بندی:

قیمت: 14000 تومان

تعداد نمایش: 616 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M342

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

عنوان انگلیسی:

An Assessment of Teaching and Learning Methodology in Islamic Studies

چکیده فارسی:

طی قرن های گذشته، نقد هایی درابطه با روش آموزش و یادگیری مطالعات اسلامی، خصوصا در رابطه با ناتوانی در واکنش موثر به چالش ها یی که با نیازهای کنونی در این جهان مدرن به ارمغان آورده شده، انجام شده است. به عنوان دینی که توسط یک پنجم از جمعیت جهان پیروی میشود، تدوین و بازسازی رویکرد و روش های مطالعات اسلامی به منظورحصول اطمینان از ارتباط مستمر خود و به عنوان پاسخ به خواسته های اعمال شده با جهانی شدن و ارائه شده توسط مدرنیته یک نیاز ضروری محسوب میشود. در اواخر دهه ۱۹۷۰، دانشمندان اسلامی با جدیت تمام این ناتوانی را مورد قرا دادند و انبوهی از طرح های عملیاتی را برای مقابله با این ضعف پیشنهاد کردند. این مقاله به بررسی عناوین مختلفی میپردازد که توسط دانشمندان اسلامی در این بحث قرار گرفته و راهکارهایی را به منظور بهبود روش تدریس و یادگیری مطالعات اسلامی نشان می دهد.

کلمات کلیدی: تفکر انتقادی اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی، مطالعات اسلامی، مدرنیته.

  1. ۱. مقدمه

بطور معمول، مطالعات اسلامی باید قادر به پاسخگویی به چالش هایی باشد که توسط مدرنیته در سطح تئوری و کاربرد ی به ارمغان آورده شده است. بنابراین، آموزش و یادگیری مطالعات اسلامی باید به عنوان مسئله ای مربوط به مقابله با نیازهای رایج جهان مدرن در پرتو اصول قرآن و آل سنت توسعه یابد. در واقع، اسلام باید بخشی از جهان مدرن باشد و عمگام با عصر پیش رود. با وجود افتخارات و شکوه و عظمت تمدن اسلامی در گذشته، رکود ی که توسط نوآوری ایده های جدید در سطح عملی پیش آمده، باعث شده که اسلام را به عنوان موضوعی مرتبط با این جهان مدرن جلوه ندهد. مطالعات اسلامی باید به حفظ تمام اصول اسلام بپردازد و الهام بخش همه انسان ها در راه زندگی در این دنیای مدرن در همزیستی و صلح باشد. متاسفانه، وضعیت فعلی امت مسلمان نشان دهنده ناتوانی مطالعات اسلامی در رسیدگی به این چالش جامعی است که منجر به پیوند مسلمانان به دوران عقب ماندگی و رکود شده است. محققان شکست مطالعات اسلامی را مرتبط با ناتوانی آموزش اسلامی در پرورش تفکرات حیاتی دانش آموزانی میداند که منجر به توقف آموزش و پرورش اسلامی و در نهایت ناتوانی در مقابله با چالش های جهان معاصر میشود. در واقع، به منظور توسعه روش مناسب تدریس و یادگیری، مطالعات اسلامی برای حل ناتوانی فوق در اوایل دهه گذشته توسط برخی از دانشمندان مسلمان مانند عبده (۱۹۰۵M) و آل افغانی (۱۸۹۷M) ابراز شده است. از آنجا که اواخر دهه ۷۰ دانشمندان مسلمان به طور جدی این شکست را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در سال ۱۹۷۷ در مکه کنفرانسی به منظور شناسایی مشکلات اصلی و ارائه راه حل هایی در این مورد برگزار شد. اگر چه برخی از مصوبات این کنفرانس مانند تشکیل دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی اجرا شده اند، ولی وضعیت امت مسلمان هنوز یکسان باقی مانده است. هدف این مقاله به بحث در مورد راه هایی برای افزایش کاربرد روش تدریس و یادگیری درمطالعات اسلامی است.