مقاله ترجمه شده روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بین المللی

مشخصات محصول
قیمت:41000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۷   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H605

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of World Business

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بین المللی

عنوان کامل انگلیسی:

Tax Morale and International Tax Evasion

چکیده فارسی:

روحیه مالیاتی پایین با فرار مالیاتی داخلی همراه است. شواهدی از جریان های سرمایه فرا مرزی وجود دارد که برای فرار از مالیات در کشورهای دارای سطح پایین روحیه مالیاتی طراحی شده است. ما با استفاده از جریان های سرمایه گذاری پرتفوی خارجی (FPI) از ۱۳۸ کشور مبدا به ۲۱ کشور OECD و شاخص روحیه مالیاتی از سازمان (WVS) ، نشان می دهیم که افراد در کشورهایی که روحیه مالیاتی کم دارند از طریق پناهگاه های مالیاتی ، فرار مالیاتی انجام می دهند. این امر به آنها اجازه می دهد از تفاضل مالیات های اعمال شده برای سرمایه گذاران خارجی در مقابل سرمایه گذاران داخلی بهره مند شوند. نتایج ما بر اساس معیارهای مختلف روحیه مالیاتی و زیر نمونه های متفاوت همچنان پایدار است.

کلید واژه ها: روحیه مالیاتی ، سرمایه گذاری های پرتفوی خارجی ، دور زدن ، پناهگاه های مالیاتی ، فرار مالیاتی

Abstract

Low tax morale is associated with domestic tax evasion. We find evidence of cross-border equity flows designed to evade taxes in low tax morale countries. Using Foreign Portfolio Equity Investment (FPI) flows into 21 OECD countries from 138 source countries and an index of tax morale from the World Value Survey (WVS), we show that individuals in countries with low tax morale engage in tax evasion via roundtripping through tax havens. This allows them to benefit from differential taxes applied to foreign investors vis-a-vis domestic investors. Our results remain robust to various measures of tax morale and distinct subsamples.

Keywords: Tax morale, Foreign portfolio investments, Roundtripping, Tax havens, Tax evasion

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد