مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان

دسته بندی:

قیمت: 7000 تومان

تعداد نمایش: 596 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۷ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M364

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه

عنوان انگلیسی:

Relationship between Transformational Leadership and employees job satisfaction among the academic staff

چکیده فارسی:

سازمانها به طور فزاینده ای به دنبال توسعه رهبری تحولی در رهبرانشان به دلیل اثر آن بر عملکرد سازمانی بهتر، هستند، مطالعات قبلی نشان داده که سبک های رهبری پیش بینی کننده های سازمانی مهمی خصوصا در رابطه با تاثیرگذاری بر رضایت شغلی کارکنان هستند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان می باشد. مجموعا ۲۱۴ پرسشنامه در بین اعضای هیأت علمی چهار دانشکده در کلانگ والی[۱] توزیع و جمع آوری شد. همبستگی نمرات رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان رابطه ای مثبت، خطی و قوی نشان داد (r=0.725). بنابراین این مهم است که ویژگی های رهبری موثر بر رضایت شغلی کارکنان را شناسایی نماییم چون آنها بر روحیه و عملکرد کارکنان موثر هستند. این مطالعه به رهبران برای بهبود مهارت های رهبریشان در جهت افزایش رضایت شغلی کارکنان کمک میکند. علاوه بر ان مدیریت می تواند این یافته ها را برای شکل دهی رهبری اثربخش برای افزایش سطح کلی رضایت شغلی کارکنانش بکار ببرد.

کلمات کلیدی: اعضای هیأت علمی، رضایت شغلی، دانشکده های خصوصی، رهبری تحولی

۱٫مقدمه

اداره سازمان بخصوص منابع انسانی در دستیابی به اثربخشی و رقابت سازمانی حیاتی می باشد. ورای این مطلب، یک محیط کاری مثبت می تواند محرک خوبی برای رهبری سازمانی  بوده که در موفقیت سازمان مشارکت داشته باشد. بر اساس لک و کراوفورد  (۲۰۰۴) فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری پیش بینی کننده های مهم سازمانی رضایت شغلی می باشند. به عبارت دیگر بر اساس اون  (۲۰۰۱)، جنگ و هارتگ  (۲۰۰۷) و یلک  (۲۰۰۶) رهبری به عنوان یک عامل مهم در رضایت شغلی با عملکرد مدیریت در تعامل اجتماعی و انگیزش در سازمان در نظر گرفته می شود.