مقاله انگلیسی با ترجمه اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  و ادغام سیستم های سازمانی

مشخصات محصول
قیمت:31000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۴۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M795

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ :  اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  و ادغام سیستم های سازمانی

عنوان انگلیسی:

Interaction effect of strategic leadership behaviors and organizational culture on IS-Business strategic alignment and Enterprise Systems assimilation

چکیده فارسی:

بر اساس نظریه رهبری استراتژیک، این مطالعه، یک مدل نظری را برای بررسی تاثیر رفتارهای رهبری مدیران ارشد در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار(IS-Business)  در زمینه ادغام  سیستم های سازمانی (ES) توسعه می دهد. به طور خاص، فرهنگ سازمانی به عنوان یک متغیر تعدیلگر بحرانی در مدل تحقیق بر اساس نظریه اقتضائی، افزوده می شود. نتایج تحلیلی تجربی نشان می دهد که تاثیرات رفتارهای آرمان گرایانه و رفتارهای انگیزشی الهام بخش رهبری،  محرک فوق العاده ای برای هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار هستند که بیشترین تأثیر مثبت را در ادغام سیستم های سازمانی دارد علاوه بر این، فرهنگ انعطاف گرا به طور مثبت رابطه بین رفتارهای رهبری استراتژیک و هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار را تعدیل می کند، در حالی که فرهنگ کنترل گرا به طور منفی این روابط را تعدیل میکند. مطالعه ما به ادبیات موجود در هر دو زمینه ی رهبری و هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار کمک می کند.

Abstract 

Drawing upon strategic leadership theory, this study develops a theoretical model to explore the impact of senior executives’ leadership behaviors on IS-Business strategic alignment in the context of Enterprise Systems (ES) assimilation. In particular, organizational culture is added as a critical moderator in the research model based on contingency theory. Empirical analysis results suggest that idealized influence and inspirational motivation leadership behaviors are significant drivers of IS-Business strategic alignment, which further has a positive influence on Enterprise Systems assimilation. Moreover, flexibility-oriented culture positively moderates the relationship between strategic leadership behaviors and IS-Business strategic alignment, while control-oriented culture negatively moderates the path relationships. Our study contributes to the extant literature in both leadership and IS-business strategic alignment

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد