مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رهبری در قرن بیست و یکم؛ ضرورت های بین المللی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 845 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M360

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رهبری در قرن بیست و یکم؛ ضرورت های بین المللی

عنوان انگلیسی:

Twenty-first century leadership:international imperatives

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله شناسائی موارد اصلی ای است که رهبران سازمانی در نتیجه ی محیط اقتصادی بین المللی جهانی و به سرعت در حال تغییر، با آنها مواجه می شوند. شایستگی ها و مهارت های مناسب رهبری ای که رهبران سازمانی را قادر به رویاروئی اثربخش با این موضوعات جهانی می کند به طور جزئی بررسی می شود و از طریق مدل مفهومی هدف این مطالعه، بیشتر شرح داده می شود.

طرح/روش شناسی/رویکرد- تجزیه و تحلیل متداول محتوای ادبیات موجود در زمینه رهبری، مدیریت، توسعه سازمانی و مدیریت منابع انسانی، این مطالعه را محدود به شناسائی سه مورد اصلی، ابعاد فرعی شان و استراتژی های اثربخش مرتبط با رهبری سازمانی می کند.

یافته ها- این مطالعه، مدلی مفهومی را نشان می دهد که باعث تقویت درک علمی متداول از ضرورت های بین المللی ای می شود که بر رهبران سازمانی قرن بیست و یکم تاثیرگذار هستند و ” بهترین کیفیت ” مهارت ها و شایستگی ها و مدل های رهبری ای که مدیران را قادر به رهبری اثربخش در یک بازار جهانی به سرعت در حال تغییر می کند را شرح می دهد.

اصالت/ارزش-  سادگی و صراحت مدل مفهومی مبتنی بر توصیف این بررسی، رویکردی اصیل نسبت به ارتباط بین تئوری و عمل در رهبری سازمانی بین الملل ارائه می دهد که این مهم نتیجه ی ساده سازی آرایه های گیج کننده ی نقطه نظر های مربوط به رویکردهای رهبری می باشد. تعدادی از گزینه های تحقیقاتی پیشنهاد می شوند که منجر به ایجاد مدل ” ضرورت بین المللی ” پیش بینی کننده تر می شود.

واژگان کلیدی- چالش های رهبری، ضرورت های جهانی، اخلاقیات، تغییر، بحران ها، استراتژی های رهبری، دگرگونی، نوآوری،پروتکل های تصمیم گیری، رهبری، تصمیم گیری

۱-مقدمه

بحران مالی اخیر جهان(GFC)   ، نمونه ای ملموس از تاثیرات ظاهری جهانی سازی است، پدیده ای که تغییرات اساسی ای را از چشم انداز اقتصادی به وجود آورده است. دیگر مثال های چنین پدیده ی شایعی، نقض امنیت اینترنتی و مدیریت اخلاقی سازمانی است( همانطور که طی رسوائی Enron ، سقوط Barings Bank و  نشت نفت Bp’s Deep Horizon نشان داده شد) که ارتباطات متقابل عناصر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، محیطی و اقتصادی  ناشی از جهانی شدن را نشان می دهد.(Li and Tallman,2006)  جهانی شدن، پیچیدگی رهبری سازمانی را با توجه به : تغییرات در تعادل عرفی(معمول) قدرت جهانی(Li et al,2011)  ، تسریع در رشد اقتصادهای در حال ظهور و انتقالی  (Beets,2005) ، خلق شبکه های گسترده از اتصالات داخلی- از نظر فناوری، اجتماعی و اقتصادی(Li et al,2011)  ؛ و  مجاورت و تلفیق  تفاوت های منطقه ای، مذهبی، سیاسی و فرهنگی(Maria and Arenas,2009)  تشدید کرده است.

در نتیجه، تنش های متعدد، از این تغییرات محیطی سریع، جهانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی می شود(Wang et al,2011)  . رهبران سازمانی با چالش های اخلاقی قابل ملاحظه ای به ویژه با توجه به فساد، رشوه خواری و مسئولیت اجتماعی شرکتی سر و کار دارند.(Beets,2005; Maria and Arenas,2009) .

در حالت ایده آل برخورد با  چنین چالش هائی به توانائی های رهبری میان مرزی  اخلاقی، معتبر و دلسوزانه  به همراه شایستگی هائی در رهبری میان فرهنگی ومدیریت تنوع نیاز دارند. (Li et al,2011;Pirola-Merlo,2009;Rodriguez et al,2005) . موضوعات متعددی در ارتباط با محرمانه بودن داده شخصی، تناسب فراساختاری، تغییر شرایط، پایداری محیطی و تجاری، و مدیریت تیم های  مجازی (Jenster and Steiler,2011)  از  سرعت زیاد و اتصالات داخلی فناوری جهانی و سرمایه گذاری های تجاری مشترک نشات می گیرد. این گونه مسائل، گرایش های استراتژیک، نوآورانه و جهانی مبتنی بر رهبری تحولی و خلاق را بر رهبران واجب می کند. (Karp and Helgo,2009) . علاوه بر این، ریسک های جهانی( مانند تروریسم، بلایای طبیعی و شایع) سلامت ملی و  بین الملل، صلح و امنیت (Piotrowski,2010)  را که نیازمند تصمیم گیرندگانی قاطع، پیش گستر و هوشیار برای حفظ ماندگاری (سوددهی) و پایداری هستند، تهدید می کند.(Bledow et al,2011;Useem et al,2005) .