مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: ارتباط رفتار شهروندی سازمانی OCB و هوش هیجانی EI

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 514 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M37

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: ارتباط رفتار شهروندی سازمانی OCB و هوش هیجانی EI

عنوان انگلیسی:

Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی رفتار شهروندی سازمانی با هوش هیجانی در کارکنان می پردازد. یک نمونه ۵۷ تایی از مدیران و زیردستانشان (۱۱۴ نفر پاسخ دهنده) در این پژوهش شرکت کرده اند. قابلیت اطمینان مقیاس OCB برابر ۸۳/۰ و برای EI برابر ۸۶/۰  بوده است. هوش هیجانی به میزان زیاد با مسئولیت پذیری، عفت اجتماعی و رفتار نوع دوستانه کارکنان مرتبط است. روش پیشنهاد شده توسط بارون و کنی  (Barron and Kenny-1986) برای بررسی نقش واسطه گری رفتار شهروندی سازمان بین هوش هیجانی بکار گرفته شد اما نتیجه قابل توجهی بدست نیامد.

این نتایج نشان میدهد که هوش هیجانی در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وجود دارد.

۱٫رفتار شهروندی سازمانی OCB

آپلبام ( Appelbam-2004) معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی یک رفتار مبتنی بر بصیرت است که جزئی از نیازمندی های کاری رسمی کارمندان نیست اما کارکرد موثر یک سازمان را ارتقا میدهد.

آلن، برنارد، راش و راسل (Allen,Barnard,Rush,Russell-2000) رفتار شهروندی سازمانی را تجسم یافتن رفتار مشارکتی و سازنده تعریف کرده اند که نه بواسطه دستورات رسمی شغلی ایجاد می شود و نه مستقیما یا به شکل قراردادی ناشی از سیستم های رسمی پاداش و تشویق سازمانی است. بولینو و تارنلی (Bolino And Turnley- 2003) رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان  یک توانایی سازمان در استنباط رفتار کارکنان که فراتر از اجرای وظایف معمولیشان است، معرفی کرده اند.