مقاله انگلیسی ترجمه شده : تفاوت های جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 634 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M177

عنوان فارسی:

تفاوت های جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی

تفعنوان انگلیسی:

Gender differences in Hong Kong adolescent consumers’ green purchasing behavior

چکیده فارسی:

هدف: اهداف این مقاله بررسی چگونگی تفاوتهای جنسیتی در مورد نگرش زیست محیطی، نگرانی های زیست محیطی، مسائل زیست محیطی جدی موجود، مسئولیت زیست محیطی، تاثیر همسالان، خودشناسی در حفاظت از محیط زیست و رفتار خرید سبز درمصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگ است.

طرح / روش شناسی / رویکرد: در کل از ۶۰۱۰ (۲۹۷۵ نفر مرد و ۳۰۳۵ نفر زن) نوجوان در هنگ کنگ را از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نظرسنجی از طریق ۴۸ دبیرستان در هنگ کنگ پخش شد.

یافته ها: نوجوانان مونث بطورمعنی داری امتیاز بالاتری در نگرش زیست محیطی، نگرانی های زیست محیطی، مسائل زیست محیطی جدی موجود، درک مسئولیت زیست محیطی، تاثیر همسالان و رفتار خرید سبز نسبت به نوجوانان پسر در هنگ کنگ کسب کردند. در مقابل، امتیاز متوسط نوجوانان پسر در خودشناسی در حفاظت از محیط زیست به طور معناداری بالاتر از نوجوانان دختربود.

محدودیتهای / پیامدهای پژوهش: محدودیت عمده نهفته در خود ماهیت منتشر شده از نظرسنجی های مورد استفاده در مطالعه است. مطالعه آینده باید شامل برخی ارزیابیهای هدفمند (مانند مشاهدات یا نظر سنجی گزارشهای دیگر) مطالب خرید سبز و رفتارهای زیست محیطی باشد.

مفهوم عملی : این مطالعه باید یک منبع مفید برای بازاریابان بین المللی سبز در هنگ کنگ ارائه کند. نوجوانان دخترهنگ کنگی تشکیل یک بازار بالقوه خوبی برای محصولات سبز می دهند. پیام های بازاریابی موردهدف این گروه باید ازکاربردهای عاطفی، تأکید بر مسئولیت فردی برای محافظت از محیط زیست، و تسهیل همکاری شبکه ای برای گسترش واژه های درست کلامی را استفاده کنند.

اصالت/ ارزش – این مقاله، رهنمودهای عملی برای بازاریابان بین المللی سبز که در حال برنامه ریزی برای هدف قرار دادن بازارهای آسیایی هستند را ارائه می دهد.

کلمات کلیدی : هنگ کنگ، نوجوانان، مصرف کنندگان، بازاریابی سبز، جنسیت