مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رفتار خرید اینترنتی مصرف کنندگان در شیلی

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 542 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۹  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M298

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رفتار خرید اینترنتی مصرف کنندگان در شیلی

عنوان انگلیسی:

Consumer internet purchasing behavior in Chile

چکیده فارسی:

واژه های کلیدی: خرید اینترنتی، رفتار مصرف کننده، شیلی، آمریکای لاتین

علی رغم پتانسیل رشد تجارت الکترونیکی در آمریکای لاتین، مطالعات اندکی در مورد عوامل تاثیر گذار بر چگونگی خرید اینترنتی مصرف کنندگان انجام شده است. در این مطالعه با استفاده از نظریه ی رفتار منطقی، این موضوع با محوریت مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به بررسی عقاید مصرف کنندگان، درک آنها از ریسک و هنجارهای شخصی در مورد خرید ادامه دار از طریق اینترنت می پردازد. یافته ها نشان می دهند که عقیده ی مصرف کنندگان در مورد خرید اینترنتی، عاملی تأثیرگذار بر قصد ادامه ی خرید اینترنتی است. به علاوه، سازش پذیری و قابلیت نمایش نتیجه، عوامل تأثیرگذاری بر عقاید نسبت به این رفتار می باشند. این مطالعه به زمینه مهمی از تکنولوژی، یعنی رفتار پس از پذیرش، مرتبط است.

  1. ۱. مقدمه

کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده و کشورهای اروپایی از اینترنت برای مقاصد تجاری استفاده می کنند و سازمان های بسیاری از اینترنت به عنوان بخشی از پیشنهاد های خرده فروشی خود بهره می جویند. برای مثال تخمین زده می شود که خرده فروشی تجارت الکترونیک ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ تا ۱۲٫ ۷% افزایش یافته و به مبلغ ۱۵۲ میلیارد دلار برسد که این رقم بیشترین سود در ۲ سال اخیر است (گراو، ۲۰۱۰). اروپای غربی به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان کشورهای پیشرو در زمینه ی خرده فروشی اینترنتی هدر جهان هستند و پیش بینی می شود که این وضعیت تا سال ۲۰۱۲ ادامه پیدا کند و به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برسد (ون آبرامز، ۲۰۱۰). با این حال، در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند کشورهای واقع در آمریکای لاتین، بهره ی شرکت ها از تجارت الکترونیک بسیار کمتر است (گراندون، ناسکو و میکیتن، ۲۰۱۰؛ ناسکو، گراندون و میکیتن، ۲۰۰۸). برای مثال در شیلی با وجود دستیابی به افزایش های تقریبا چشمگیری در معاملات شغل به شغل آنلاین (B2B) در سال های اخیر، میزان کم معاملات شغل به مصرف کننده (B2C) نشان می دهد که این زمینه از تجارت الکترونیک هنوز به خوبی پیشرفت نکرده است (ناسکو، گراندون و همکاران، ۲۰۰۸). رشد کم تجارت الکترونیک B2Cدر این منطقه با توجه به اینکه تعداد استفاده کنندگان از اینترنت در آمریکای لاتین بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، ۸۵۳% افزایش داشته است، تا حدودی تعجب برانگیز می باشد (NewMediaTrendWatch, 2009).

مطالعات اولیه به ویژه در کشورهای غربی، فرضیه ای را در مورد چگونگی استفاده ی مصرف کنندگان از اینترنت به وجود می آورند (مثلا هافمن و ناوک، ۱۹۹۶؛ جارونپا و تاد، ۱۹۹۷؛ پیترسون، بالاسابرامانیان و بروننبرگ، ۱۹۹۷). همچنین تحقیقات گسترده ای در مورد عقاید و رفتاهای مصرف کنندگان در ارتباط با خرید آنلاین انجام شده است (مثلا باتناگار، سانجوگ و رائو، ۲۰۰۰؛ فرام و گریدی، ۱۹۹۵؛ گاربارینو و استراهیلویتز، ۲۰۰۴؛ جارونپا و تراکتینسکی، ۱۹۹۹؛ جارونپا، تراکتینسکی و ویتال، ۲۰۰۰؛ پیترسون و بالاسابرامانیان، ۲۰۰۲؛ سویینیارد و اسمیت، ۲۰۰۳؛ ون دن پوئل و لئونیس، ۱۹۹۹؛ ویجایاساراتی و جونز، ۲۰۰۰؛ یانگو جون، ۲۰۰۲). یکی از تحقیقات مورد توجه در این مطالعه، تحقیقی است که به بررسی تسهیل کننده ها و موانع استفاده از اینترنت برای خرید می پردازد (مثلا آندروز، کییل، درنان، بویل و وراواردینا، ۲۰۰۷؛ باتناگار و همکاران، ۲۰۰۰؛ بیسواس و بیسواس، ۲۰۰۴؛ فورسیت، لیو، شانون و گاردنر، ۲۰۰۶؛ جارونپا و همکاران، ۲۰۰۰؛ مک کول، رامسی و ویلیامز، ۲۰۱۰؛ کورشی و همکاران، ۲۰۰۹؛ اربن و همکاران، ۲۰۰۹؛ ون دن پوئل و لیونیس، ۱۹۹۹؛ وانگ، بیتی و فاکس، ۲۰۰۴). با این وجود، مطالعاتی که عوامل تاثیرگذار بر استفاده مصرف کنندگان آمریکای لاتین از اینترنت برای مقاصد تجاری را مورد بررسی قرار داده اند، اندک هستند (ناسکو، گراندون و همکاران، ۲۰۰۸).

بنابراین، یک موضوع مهم، انتخاب چارچوبی نظری برای بررسی مقاصد مصرف کنندگان از خرید اینترنتی است. در این زمینه می توان تعدادی از نظریه های پذیرش تکنولوژی توسط مصرف کننده را در نظر گرفت که بسیاری از آنها از نظریه ی رفتار منطقی (TRA) فیشبین و آجزن (۱۹۷۵) گرفته شده اند. این نظریه اظهار می دارد که مقاصد فرد نسبت به یک رفتار، عملکردی مستقیم از عقاید و هنجارهای شخصی یا تاثیرات اجتماعی است. نظریه ی رفتار منطقی بعدها از طریق شامل سازی کنترل رفتاری درک شده به نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده (TPB) گسترش یافت تا رفتارهای غیر هدفمند مانند رفتارهای موجود در موقعیت های سازمانی را نیز در بر بگیرد (آجزن، ۱۹۸۵). نمونه هایی از گسترش این دو مدل شامل مدل پذیرش تکنولوژی کاملا صرفه جویانه (TAM، دیویس، ۱۹۸۹) ومدل پذیرش تکنولوژی توسط مصرف کننده ی مور و بنباسات (۱۹۹۱) می باشند که از مقیاس ویژگی های شناخته شده ی نوآوری (PCI) استفاده می کنند که از نظریه ی انتشار نوآوری راجرز (۱۹۹۵) گرفته شده است.

در سال های اخیر، دو مدل دیگر نیز موجود هستند که نظریه ی متحد پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT، ونکاتش، موریس، دیویس و دیویس، ۲۰۰۳) و مدل پذیرش تکنولوژی توسط مصرف کننده (CAT، کولویوات، برونر، کومار و کلارک، ۲۰۰۷؛ ناسکو، کولویوات، کومار و برونر، ۲۰۰۸) می باشند. این مدل ها روی هم رفته به این مسئله می پردازند که محققان چگونه می توانند پذیرش، انتشار و استفاده ی ادامه دار از تکنولوژی ها را از طریق به کارگیری چهار مبنا ی اصلی مدل های TRA/TPB فیشبین و آجزن واضافه کردن متغیرهای متعادل کننده یا میانجی برای افزایش قدرت توضیحی این مدل ها، مورد ارزیابی قرار دهند (کولویوات و همکاران، ۲۰۰۷؛ ناسکو، کولویوات و همکاران، ۲۰۰۸؛ ونکاتش و همکاران، ۲۰۰۳).