مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 430 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶ صفحه WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M143

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش

عنوان انگلیسی:

The effect of system feedback and decision context on value-based decision-making behavior

چکیده فارسی:

مطالعات نسبتا کمی در زمینه تحقیق درباره سیستم های MIS  که به بررسی رفتار تصمیم گیری ارزش محور می پردازد ، انجام شده است . پیچیدگی فزاینده محیط تصمیم تکیه بیشتر تصمیم گیرندگان  را بر ارزش های شخصی ایجاب می کند پس ارزش های شخصی جزء مهمی از برای مطالعه و بررسی در زمان طراحی سیستم هایی برای کمک کردن به تصمیم گیری می باشد .

این مقاله یک تجربه بدست آورده در زمینه تعیین اینکه چطور رفتار تصمیم گیری بر اساس ارزش شخصی می تواند بواسطه بازخورد ویژه بر سیستم اطلاعاتی اثر بگذارد . هم چنین نقش زمینه تصمیم بر تصمیمات ارزش محور را بررسی می کند . نتایج نشان می دهند که رفتار تصمیم گیری ارزش محور می تواند تاثیر گذار باشد و از تئوری حامل و تئوری واکنشی به عنوان پیشگوئی کننده های مفیدی از پاسخ تصمیم گیرنده به بازخورد در زمینه های مختلف تصمیم بحث نماید .

مقدمه :

امروزه تصمیم گیرندگان با مشکلات و ابهامات فزاینده ای روبرو هستند . حقیقتا تصمیمات حال از زمانیکه DSS ها از حدود سی سال پیش معرفی شدند پیچیدگی کمتری ندارند . Courtney در تجزیه و تحلیل اش از DSS و سیستم های مدیریت دانش این پیچیدگی فزاینده را خاطر نشان می کند: ((بیشتر راههای موثر باید برای ساپورت نظم بخشیدن به علمی وسیع که نیاز دارد به ارتباطات درونی بالا و موقعیتهای بد در آینده به کار روند ))

موقعیت های Wicked (شرور)که توسط Rittel و Weber تعریف شده است ، تعدادی مشخصه بارز دارد که بعضی از آنها عبارتند از : مشکلات ممکن است هیچ فرمول صریح و قطعی نداشته باشند ، راه حل ها برای مشکلات درست یا غلط نیستند اما خوب و بد هستند ، و هر مشکل می تواند یک نشانه از مشکل دیگر باشد . پس سیستم های ساپورت تصمیم چطور باید این مشکلات را پیش بینی نمایند ، آن ممکن است مستلزم ساپورت DSS و بررسی ارزش های شخصی تصمیم گیرنده ، استفاده ار آنها بعنوان خطوط راهنما در موقعیت هایی است که تصمیم گیرنده یک نقص در اطلاعات و یا دانش محدود برای حل مشکلات داشته باشد . ارزشها یک حوزه از تحقیق سیستم اطلاعاتی را به دلیل فرصتی برای ترکیب و متحد ساختن روانشناسی اجتماعی در جهت تصمیم گیری و تحقیق ساپورت تصمیم به هم پیوند می دهد .

مرکزیت ارزشها برای اشخاص سخن می گوید :((شاید یک انسان بالغ دارای صدها هزار عقیده باشد و یا صدها نگرش ، اما فقط دو جید ارزش دارد . تحقیق بر روی تصمیم گیری شخصی بر بسیاری از فرم های تحت تاثیر قراردادن متمرکز شده است