مقاله ترجمه شده : نقش عوامل سازمانی بر رفتار ایمنی کارگر

دسته بندی:

قیمت: 180,000 ریال

تعداد نمایش: 318 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M710

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نقش عوامل سازمانی بر رفتار ایمنی کارگر: یک رویکرد شبکه بیزین

عنوان انگلیسی:

Role of organizational factors affcting worker safety behaviour: a Bayesian Network Approach

چکیده فارسی:

بررسی متعدد بر روی اکثر حوادث شغلی نشان از نقش عوامل سازمانی در این حوادث دارد. تحقیقات و شواهد نشان می دهد که “علل ریشه ای بیش از نقص فنی یا انسانی در این حوادث موثر است ” بنابراین تمرکز بر فاکتورهای سازمانی یک مسئله مهم در ایمنی به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک در محل کار است. اولین گام برای ارزیابی تأثیر عوامل سازمانی، شناسایی عوامل سازمانی مربوطه است از ۲۲ عامل شناسایی شده از بررسی ادبیات، هفت عامل مهم برای صنعت ساخت و ساز تایلند نهایی شد: ارتباطات، فرهنگ، تعهد مدیریت، رهبری، یادگیری سازمانی، توانمند سازی، و سیستم پاداش. در مرحله نهایی،رویکرد  شبکه بیزین برای مدیریت پیچیدگی های رایج  و ارائه استراتژی برای افزایش رفتارهای ایمنی کارکنان استفاده شد. با توجه به جایگزین اول، ۷۳٫۳٪ از رفتار ایمنی کار توسط  تعهد مدیریت، مشارکت، یادگیری و گره های رهبری به طور همزمان تبیین می شود. دومین جایگزین در حدود ۶/۷۴ درصد از رفتارهای ایمنی کار را تبیین کرد وقتی که رهبری، تعهد مدیریت، مشارکت و قصد در وضعیت مطلوب قرار گرفتند.  برای جایگزین سوم، ۷۷٫۷٪ از رفتار کار ایمن را می توان با کنترل رهبری، تعهد مدیریت، مشارکت و کنترل رفتار درک شده تبیین نمود

پاسخ دهید