مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 596 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M31

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

عنوان انگلیسی:

The Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Commitments of Organizational Members Influences the Effects of Organizational Learning

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهدات سازمانی و اثر یادگیری سازمانی می باشد. محققان تناسب شخص، (تناسب P-O) به عنوان پس زمینه نظری بکار بردند. محققان ۲۰۰ پرسشنامه بین ۱۲ شرکت توزیع نمودند، میزان پاسخهای نهایی ۵۲٫۵٪ بود (۱۰۵/۲۰۰). در این مطالعه، محققان با استفاده SEM 3 فرضیه در مورد رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و اثر یادگیری سازمانی را آزمون نمودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی اثر یادگیری سازمانی را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهند. و رفتارهای شهروندی سازمانی می توانند به طور مثبت تعهدات سازمانی را تحت تاثیر قرار دهند.

واژگان کلیدی: رفتار های شهروندی سازمانی؛ تعهدات سازمانی؛ یادگیری سازمانی

مقدمه

بنابراین هدف از این مطالعه سه چیز است: (۱) ما می خواهیم معنا و مشخصات رفتارهای شهروندی سازمانی در این مطالعه را کشف نماییم (۲) ما می خواهیم از معنا و ویژگی های تعهدات سازمانی در این مطالعه مطمئن شویم (۳) ما می خواهیم بررسی نماییم که رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی به طور مثبت یادگیری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهند. سوالات اصلی تحقیق در این مطالعه عبارتند از: (۱) معنا و ویژگی های رفتارهای شهروندی سازمانی در این مطالعه چیست؟(۲) معنا و ویژگی های تعهدات سازمانی چیست؟ (۳) چگونه رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی یادگیری سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

پیشینه تحقیق

در سالهای اخیر، به یادگیری سازمانی توجه قابل ملاحظه ای شده است، استراتژی یادگیری سازمانی یک بخشی است که به خوبی در تحقیقات صنعتی نفوذ یافته است. یک تحقیق ارتباط بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی را تأیید می کند.

اخیرا، یک مطالعه بحث میکند در مورد این موضوع که الگوی ارتباطی مضر در میان اعضای سازمان بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد. ۶۶ درصد اعضای سازمان اشاره کردند؛ هنگامی که رنج می برند از رفتارهای بی ادبانه؛ عملکرد خود را کاهش می دهند. ۸۰٪ اعضای سازمان یادداشت نمودند که آنها همیشه زمانی برای مقابله با رفتار بی ادبی صرف می نمایند؛ ۷۸٪ از اعضای سازمان پیشنهاد نمودند که آنها برای اجرای طرحهای سازمان زمانی که از رفتار بی ادبانه رنج می برند، سخت کار نمی کنند. به طور خلاصه، الگوهای ارتباطی ضعیف در سازمان با شکست مواجه شد. هیچ مطالعه به طور مستقیم بیان ننموده که الگوی ارتباطی در میان اعضای سازمان اثرات یادگیری سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما الگوی ارتباطی برعملکرد سازمان تاثیر می گذارد. با توجه به اینکه عملکرد سازمانی به طور دقیقی مرتبط با یادگیری سازمانی است، و الگوی ارتباطی احتمالا بر عملکرد سازمان اثر می گذارد. نظرات مختلفی در مورد رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بین کارکنان و سازمان وجود دارد. اگر سازمان و یا شرکت ها دارای تعهدات خوبی به اعضای سازمان و کارکنان سازمان باشند آنها به سازمان وفادار خواهند شد. به طور مشابه، اعضایی که نمایش می دهند