مقاله انگلیسی ترجمه شده تأثیر عملکرد ویژگی های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان  الکترونیکی

دسته بندی:

قیمت: 23000 تومان

تعداد نمایش: 561 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M785

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  تأثیر عملکرد ویژگی های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان  الکترونیکی

عنوان انگلیسی:

The effects of hotel attribute performance on electronic word-of-mouth (eWOM) behaviors

چکیده

ما رفتار بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی را به عنوان سازه چند بعدی مورد بررسی قرار داده و به بازبینی پیش بینی کننده های چشمگیر برای هر رفتار فردی بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی ، با تاکید بر عملکرد ویژگی های (شهرت) هتل می پردازیم. نتایج نشان می دهند که “عملکرد ویژگی های هتل، تجربه بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی قبلی، و راحتی پلت فرم”،  محرک های رفتار های بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی می باشند. اولویت جمعیت شناسی و محل سکونت بر رفتار های بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی تاثیر نمی گذارند. انگیزه های اقتصادی همچنین هیچ تاثیری بر رفتار های بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی ندارند، که همین موضوع نشان می دهد که تجربه ی خوب قابل خرید نمی باشد. عملکرد ویژگی های اصلی منجر به بهبود فعالیت های بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی می گردد، اما عملکرد ویژگی های تسهیل کننده تنها به تحسین بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی کمک می نماید.

کلمات کلیدی: “بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی”، ویژگی های هتل، عملکرد، رفتار ها

Abstract

We treated electronic word-of-mouth (eWOM) behavior as a multidimensional construct and investigated the salient predictors for each individual eWOM behavior in this study, with an emphasis on hotel attribute performance. The results show that hotel attribute performance, previous eWOM experience, and platform convenience are the drivers of eWOM behaviors in general. Demographics and lodging preference do not affect eWOM behaviors. Economic incentives also have no effect on eWOM behaviors, which suggests that good reviews cannot be bought. The performance of core attributes can improve eWOM activities and eWOM praise, but the performance of facilitating attributes helps only with eWOM praise.

Keywords eWOM,Hotel attributes,Performance,Behaviors