مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ترجیحات ویژگی تلفن همراه، رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 859 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M326

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ترجیحات ویژگی تلفن همراه، رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد در میان کاربران مرد

عنوان انگلیسی:

Mobile phone feature preferences, customer satisfaction and repurchase intent among male users

چکیده فارسی:

با وجود این حقیقت که تحقیقات زیادی در مورد ترجیحات ویژگی تلفن همراه صورت گرفته است، به نظر می رسد که فقدان مطالعه در مورد رابطه­ی بین ترجیحات ویژگی و رابطه ی آن ها با رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد وجود دارد. از این رو هدف این مقاله بررسی ترجیحات ویژگی تلفن همراه بین پاسخگویان مرد در فنلاند است. بعلاوه در ارتباط با این مفهوم سازی از ترجیحات ویژگی، رابطه شان با رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد تلفن همراه مطالعه شده است. نتایج حاکی از آن است که باتری یا زمان مکالمه مهمترین ویژگی برای پاسخگویان است. پاسخگویان استنباط کردند که شش عامل منطقی بین ترجیحات ویژگی وجود دارد که عبارتند از: کارکرد تجاری، نقش حمایتی، زیبایی شناختی + طراحی، بخش ها + فرآیندها، استحکام، صداها (آهنگ ها) + بازی ها. سه عامل اول با رضایت مندی مشتری در ارتباط است، و تنها کارکرد تجاری با قصد خرید مجدد ارتباط دارد. در انتها رابطه­ی بین رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد بررسی شده است، و مقایسه هایی با مطالعات مشابه انجام و محدودیت ها و مفاهیم مدیریتی بحث شده است.

لغات کلیدی: ترجیحات ویژگی، مفهوم سازی، رضایت مندی مشتری، قصد خرید مجدد

۱٫مقدمه

اینطور به نظر می رسد که تلفن همراه یک وسیله ارتباطی حاضر در همه جا باشد. آمارهای اخیر که توسط اتحادیه بین المللی ارتباط از راه دور (ITU) فراهم شده است نشان می دهد که مشترکان تلفن همراه در اوایل سال۲۰۱۰ بالغ بر ۵ میلیارد در سراسر جهان بوده اند. فنلاند به یکی از پیشتازان در انطباق تکنولوژی موبایل تبدیل شده است، و در حال حاضر نفوذ بالای ۱٫ ۴۱ مشترک موبایل به ازای هر نفر را دارا می باشد. از سوی دیگر نفوذ تلفن همراه در استرالیا پیشی بسیار کمی گرفته است ۱ نفر در سال ۲۰۰۷ و قریب به ۱٫ ۱۴ در سال ۲۰۰۹ بوده است. سازندگان تلفن های همراه خصوصیات بیشتر یا کمتری به منظور معرفی تلفن همراه به بازارهای مصرف کننده به آن اضافه کرده اند. این خصوصیات به عنوان مثال شامل ویدیو، پیام های چندرسانه ای، و جی پی اس تنها به عنوان اشاره ی کوچکی می باشند.

تحقیقات پیشین، ترجیحات ویژگی تلفن همراه را در برخی جزییات بررسی کرده اند. برای مثال ایسیکلار و بویوکازکان (۲۰۰۷) یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره با هدف ارزیابی تلفن های همراه پیشنهاد کرده اند که به سفارش ترجیحات ویژگی کاربر بین جوانان در ترکیه مربوط می شود. این رویکرد، نه تنها با روش های آماری قوی معتبر نیست بلکه در محیط های کشور دیگر نیز آزمایش نشده است. بعلاوه ایسیکلار و بویوکازکان (۲۰۰۷) رابطه ی بین ترجیحات ویژگی و رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد را نیز آزمایش نکردند.

اکانامیدز و گروسوپولو (۲۰۰۹) نیز اهمیت نصب، خدمات و ارزش های یک ویژگی ی محدود را در بین کاربران مذکر و مونث جوان بررسی کردند. باز هم رابطه ی بین ترجیحات ویژگی و رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد بررسی نشده است. هان و همکاران (۲۰۰۴) رضایت مندی مشتری را در مطالعه خودشان جای دادند اما رابطه ی مطالعه شده در ارتباط با خصوصیات طراحی (زیبایی شناختی) بود نه مستقیما با ترجیحات ویژگی. بعلاوه نیات بازخرید مطالعه نشده بودند. همچنین ژو و ناکاماتو (۲۰۰۷) چگونگی تاثیر خصوصیات پیشرفته و منحصر به فرد روی مزیت های کالا و نقش تعدیل کننده ی اشنایی محصول را در این رابطه بررسی کردند اما باز هم رابطه ی بین رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد ازمایش نشده است. بالاخره گود و همکاران (۲۰۰۵) رابطه ی بین رضایت مندی مشتری و عوامل ورودی مهم را از قیبل تجربه ی کیفیت کالا، سطح سرویس شارژ، سطح شارژهای تماس و سطح رضایت مندی با تامین کننده ی سرویس در زمینه ی تلفن های همراه را مطالعه کردند. در پایان به نظر می آید تحقیقات بسیار زیادی در رابطه با ترجیحات ویژگی تلفن همراه از یکسو و رضایت مندی مشتری در زمینه تلفن های همراه از سوی دیگر وجود داشته باشد اما تحقیقی که مستقیما با رابطه ی ترجیحات ویژگی تلفن همراه و رضایت مندی مشتری در تعامل باشد وجود ندارد.

همانطور که به مقایسه ی ترجیحات ویژگی بین مردان و زنان مربوط می شود، تحقیقات کمی وجود دارد که به این موضوع پرداخته اند. همه ی این مطالعات دریافتند که تفاوت های بین جنسیت ها به ترجیحات ویژگی برمی گردد. تحقیق قبلی راجع به استفاده از فناوری ارتباطات کشف کرد که نگرش های مردان نسبت به استفاده از فناوری ارتباطات مطلوب تر است و همچنین به طور کلیشه ای به نظر می رسد که استفاده از کامپیوتر آشکارا یک فعالیت مردانه باشد. مطالعاتی که رضایت مندی مشتری بین جنسیتی را مقایسه کرده اند، نشان داده اند که جنسیت ممکن است تاثیری روی رضایت مندی مشتری و مخصوصا روی محرکه های رضایت مندی مشتری داشته باشد. بنا به این دلایل تصمیم گرفته شد که مطالعه فقط از نقطه نظر کاربران مرد تلفن همراه اجرا بشود.