مقاله ترجمه شده رشد پایدار برای مشاغل آزاد در صنعت خرده فروشی بر اساس ارزش ویژه مشتری ، رضایت مشتری و وفاداری مشتری

مشخصات محصول
قیمت:32000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1013

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Retailing and Consumer Services

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  رشد پایدار برای مشاغل آزاد(خویش فرمایان) در صنعت خرده فروشی براساس ارزش ویژه مشتری ، رضایت مشتری و وفاداری مشتری

عنوان کامل انگلیسی:

Sustainable growth for the self-employed in the retail industry based on customer equity, customer satisfaction, and loyalty

چکیده فارسی:

در کره ، حوزه های خرده فروشی سنتی با توجه به کاهش جمعیت محلی با یک وضعیت وخیم روبرو هستند به طوری که کسب و کارهای مرکز شهر با فروپاشی روبرو شده اند که منجر به کاهش فروش مشاغل آزاد و افت اقتصاد محلی می شود. خرده فروشان سنتی از حسابداری مبهم استفاده می کنند و تمایلی به استفاده از کارت های اعتباری ندارند و بنابراین ، قابلیت اطمینان کلی داده های مشتری آنها کم است. در این مقاله با استفاده از مفهوم ارزش ویژه مشتری (CE) این مشکل حل می شود. در این مطالعه یک تجزیه و تحلیل تجربی را از طریق پرسشنامه ها انجام دادیم تا تفاوت های موجود در CE بین چارچوب های خرده فروشی های سنتی و جدید را شناسایی کنیم. پرسشنامه شامل سؤالات مربوط به CE (ارزش ویژه ، ارزش ویژه برند ، ارزش رابطه) ، رضایت ، وفاداری و ویژگی های جمعیت شناختی بود. CE و رضایت در مقیاس ۵ نقطه ای لیکرت درجه بندی شد. در مجموع ۴۰۰ نظرسنجی انجام شد که ۳۹۱ پرسشنامه قابل استفاده برای تجزیه و تحلیل در این مطالعه ، به دست ما رسید. در تحلیل رگرسیون بین CE و رضایت مشتری ، هر دو شرکت خرده فروشی سنتی و مدرن تفاوت های آماری معنی داری نشان دادند. در صنعت خرده فروشی سنتی ، ارزش ویژه و ارزش ویژه برند از نظر آماری معنادار بودند ، در حالی که ارزش ویژه رابطه معنادار نبود.

 واژه‌های کلیدی: شغل آزاد (خود فرما) ، ارزش ویژه مشتری ، رضایت مشتری ، وفاداری مشتری ، صنعت خرده فروشی

Abstract

In Korea, traditional retail districts face a serious situation whereby businesses in downtown areas face collapsing as local population declines: resulting in a decrease in self-employed sales and a declining local economy. Traditional retailers use ambiguous accounting and are reluctant to use credit cards, and thus, the overall reliability of their customer data is low. This paper solves this problem by applying the concept of customer equity (CE). We conducted an empirical analysis through questionnaires to identify differences in CE between traditional and new retail formats. The questionnaire consisted of questions related to CE (value equity, brand equity, relation equity), satisfaction, loyalty, and demographic characteristics. CE and satisfaction were measured on a 5- point Likert scale. A total of 400 surveys were completed, resulting in 391 usable returns for analysis in this study. In the regression analysis between CE and customer satisfaction, both old and new retail firms showed statistically significant effects. In the traditional retail industry, value equity and brand equity were statistically significant, while relation equity were not.

Keywords: Self-employed, Customer equity, Customer satisfaction, Customer loyalty ,Retail industry

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد