مقاله ترجمه شده رضایت مشتری از خدمات الکترونیک و قصد استفاده مجدد

مشخصات محصول
قیمت:53000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۵۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M877

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  اپلیکیشن های سفارش غذا برای موبایل: یک مطالعه تجربی از عوامل موثر بر رضایت مشتری از خدمات الکترونیک و قصد استفاده مجدد

عنوان کامل انگلیسی:

Mobile food ordering apps: An empirical study of the factors affecting customer e-satisfaction and continued intention to reuse

چکیده فارسی:

اپلیکیشن های سفارش غذا برای موبایل (MFOAs) به طور گسترده ای در بخش رستوران به عنوان کانال های نوآورانه برای دستیابی به مشتریان و ارائه خدمات با کیفیت بالا مورد توجه قرار گرفته اند. با این حال، سوالات مهم در مورد تاثیر اجرای MFOAs بر رضایت مشتری و قصد مشتریان برای استفاده مجدد از چنین برنامه هایی وجود دارد. مطالعات متعددی نتایج استفاده از MFOA ها را از دیدگاه مشتری بررسی کرده اند. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و بررسی تجربی عوامل اصلی پیش بینی رضایت الکترونیکی از MFOA ها و قصد مشتریان برای استفاده مجدد از چنین برنامه هایی در اردن است. این تحقیق یک مدل یکپارچه را بر مبنای تعمیم نظریه وحدت پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) و ویژگی های MFOAs: بررسی آنلاین، رتبه بندی آنلاین و پیگیری آنلاین ارائه می دهد. داده ها از نمونه ی مناسبی از مشتریان اردنی که از MFOA ها استفاده می کردند ،جمع آوری شد. نتایج اصلی بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری و حمایت از نقش بررسی آنلاین، رتبه بندی آنلاین، پیگیری آنلاین، عملکرد مورد انتظار، انگیزه لذت جویانه، و ارزش قیمت در رضایت الکترونیکی و قصد استفاده مجدد می باشد. این مطالعه مشارکت های نظری و مفاهیم عملی مربوط به دانشگاهیان و متخصصان در زمینه های مرتبط با MFOA را ارائه می دهد.

کلیدواژگان: اپلیکیشن های سفارش غذا برای موبایل (MFOAs)، رضایت از خدمات الکترونیک، قصد مداوم، UTAUT2، اردن

Abstract

Mobile food ordering apps (MFOAs) have been widely considered in the restaurant sector as innovative channels to reach customers and provide them with high-quality services. However, there are important questions regarding the impact of implementing MFOAs on customer satisfaction and on customers’ intention to reuse such apps. Several studies have examined the outcomes of using MFOAs from the customer’s perspective. The fundamental purpose of this study is to identify and empirically examine the main factors predicting the e-satisfaction with MFOAs and customers’ intention to reuse such apps in Jordan. This research proposes an integrated model based on the extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2) and the features of MFOAs: online review, online rating, and online tracking. The data was collected from a convenience sample of Jordanian customers who have used MFOAs. The main results are based on structural equation modelling and support the role of online review, online rating, online tracking, performance expectancy, hedonic motivation, and price value on e-satisfaction and continued intention to reuse. This study provides a theoretical contribution and presents practical implications relevant to academics and practitioners working in areas related to MFOAs.

Keywords: Mobile food ordering apps (MFOAs), E-satisfaction, Continued intention, UTAUT2, Jordan

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد