مقاله انگلیسی ترجمه شده رضایت شغلی و مشارکت شغلی

دسته بندی:

قیمت: 24500 تومان

تعداد نمایش: 374 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M813

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۹ :  رضایت شغلی و مشارکت شغلی: شواهد تجربی از ناظران ایمنی مواد غذایی در گوانگدونگ، چین

عنوان انگلیسی:

Job satisfaction and job engagement: Empirical evidence from food safety regulators in Guangdong, China

چکیده فارسی:

حوادث ایمنی مواد غذایی همچنان در چین مکررا گزارش داده می شود. ناظران ایمنی مواد غذایی چینی با وظایف نظارتی گسترده و افزایش فشار از سوی تمامی احزاب به چالش کشیده می شوند. این ناظران نیاز دارند که به عنوان عامل کلیدی موثر در نظارت بر ایمنی مواد غذایی توسط دولت چین به رسمیت شناخته شوند. بنابراین، این پژوهش مکانیسم های داخلی رضایت شغلی و مشارکت شغلی ناظران ایمنی مواد غذایی را با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. داده ها از ۱۰۲۲ ناظر ایمنی مواد غذایی از گوانگدونگ، چین برای تجزیه و تحلیل ، جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که میزان رضایت شغلی و مشارکت شغلی ناظران ایمنی مواد غذایی در گوانگدونگ در سطح متوسط بوده است. در مقایسه با رضایت آنها از محیط سازمانی و مدیریت سازمانی، رضایت آنها از ویژگی های کاری آنها ،مهمترین عامل موثر بر مشارکت شغلی است.  برای تقویت مدیریت منابع انسانی ایمنی غذا ، مکانیزم ارتقاء شغلی و سیستم حقوق و دستمزد برای ناظران  باید در آینده بهبود یابد. علاوه بر این، شرایط اجرایی و محیطی نظارت باید به منظور ارتقای رضایت شغلی و مشارکت شغلی ناظران، بهینه سازی شود، تا بدین وسیله، سطح نظارت بر کنترل ایمنی مواد غذایی چین بهبود یابد.

کلید واژه ها: ناظران ایمنی غذا؛ رضایت شغلی؛ مشارکت شغلی؛ مدل معادلات ساختاری ، FDA چین

Abstract

Food safety incidents continue to be reported frequently in China. Chinese food safety regulators are challenged with extensive regulatory tasks and increasing pressure from all parties. These regulators need to be recognized as the key factor affecting the regulation of food safety by the Chinese administration. Therefore, this research explores the internal mechanisms of food safety regulator job satisfaction and job engagement, applying a structural equation model. Survey data were collected from 1022 food safety regulators of Guangdong, China for analysis. The results indicate that the degree of job satisfaction and job engagement of food safety regulators in Guangdong was at an intermediate level. Compared with their satisfaction with organizational environment and organizational management, their satisfaction with their work characteristics is the important factor influencing job engagement. To strengthen food safety human resource management, a promotion mechanism and salary system for regulators should be improved in the future. In addition, regulatory enforcement conditions and environments should be optimized in order to enhance regulators’ job satisfaction and engagement, thereby, ultimately improving the supervisory level of Chinese food safety control.