مقاله انگلیسی ترجمه شده :  رشد صفات شخصیت در پاسخ به تولد کودک

دسته بندی: -

قیمت: 16000 تومان

تعداد نمایش: 279 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R16

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رشد صفات شخصیت در پاسخ به تولد کودک: یک دیدگاه دونفری طولی

عنوان انگلیسی:

Development of personality traits in response to childbirth: A longitudinal dyadic perspective

چکیده فارسی:

برای بررسی تاثیر تولد کودک بر شخصیت، نویسندگان از یک برنامه پژوهش طول سه موجی (بارداری، ۶ ماهگی، و ۱سال پس از زایمان) و یک چارچوب مدل سازی چندسطحی استفاده کردند. این پژوهش روی ۲۰۴ زوج های والدی با گروه والدی (تک فرزندی در مقابل چندفرزندی) به عنوان پیش بینی کننده زمان-ثبات، رشد شریک به عنوان هم متغیر تغییرکننده-با زمان، و زوجهای بدون فرزند به عنوان گروه کنترل،  اجرا شدند. نتایج نشان داد برونگرایی پدران با تولد کودک کاهش میابد. به غیر از برونگرایی، دیگر صفات شخصیتی والدین ثابت میماند. همچنین، هم مادران و هم پدران هنگام رو برو شدن با تولد کودک در یک مسیر رشدی یکسان قرار میگیرند و به این ترتیب، به صورت دوتایی عمل میکنند. این بحث، اهمیت دیدگاه دو نفری برای درک تجربه تولد کودک را نشان میدهد.