مقاله ترجمه شده تحقیق رسانه های اجتماعی و کارآفرینی: مرور ادبیات

مشخصات محصول
قیمت:49000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M879

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Information Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تحقیق رسانه های اجتماعی و کارآفرینی: مرور ادبیات

عنوان کامل انگلیسی:

Social media and entrepreneurship research: A literature review

چکیده فارسی:

رشد رسانه های اجتماعی منجر به تحول در نحوه فعالیت های روزمره کارآفرینان شده است. مطالعات در مورد رسانه های اجتماعی و کارآفرینی نسبتا جدید و به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند، با این حال تمایل زیادی از سوی دانشگاه ها و متخصصان برای تحقیق و بررسی بیشتر در این زمینه وجود دارد. این مطالعه به طور نظام مند به بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه رسانه های اجتماعی و کارآفرینی می پردازد. در مجموع ۱۶۰ مقاله منتشر شده بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۸ برای شناسایی تئوری های انتقادی و روش های تحقیقاتی مورد استفاده در  این حوزه ، ترکیب شده است. بر اساس بازبینی گسترده، یک چارچوب یکپارچه برای شناسایی روابط میان سازه های مشخص شده ،ایجاد شده است. در حالی که بیشتر مقالات به بررسی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از رسانه های اجتماعی توسط کارآفرینان می پردازند، دریافتیم که استفاده از رسانه های اجتماعی توسط کارآفرینان فراتر از بازاریابی می باشد و در حال حاضر در شبکه های تجاری، جستجوی اطلاعات و جذب سرمایه برای کسب و کار استفاده می شود. این امر موجب تاثیر قابل توجهی در بهبود عملکرد شرکت و افزایش نوآوری شده است که از نتایج الزامی آن است. بررسی ادبیات و درک بیشتر چارچوب تحقیقات رسانه های اجتماعی و کارآفرینی، زیرساخت های مفیدی را برای مطالعات آینده و اطلاع رسانی در این حوزه ارائه می کند.

کلمات کلیدی: رسانه های اجتماعی، کارآفرین، SME ها، بررسی ادبیات، چارچوب یکپارچه

Abstract

The rise of social media has led to changes in how entrepreneurs carry out their day-to-day activities. Studies on social media and entrepreneurship are relatively new and fragmented in their focus, however there is increasing interest from academia and practitioners for further research and investigation within this area. This study systematically reviews research carried out in the domain of social media and entrepreneurship. A total of 160 papers, published between 2002 and 2018 were synthesised to identify critical theories and research methods used in the domain. Based on the extent review, an integrative framework was developed to identify relationships amongst elucidated constructs. While most papers investigated the factors that drive social media adoption and use by entrepreneurs, it was found that the use of social media by entrepreneurs had transcended marketing and it is now used in business networking, information search and crowdfunding for their business. This has led to significant impact with improved firm performance and innovation enhancement being the essential outcomes. The literature review and framework further understanding of social media and entrepreneurship research, providing a useful basis for future studies and informs practice in this area.

Keywords: Social media ,Entrepreneur, SMEs, Literature review ,Integrated framework

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد