مقاله ترجمه شده مزایای اطلاعات رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان های هوشمند

دسته بندی:

قیمت: 23500 تومان

تعداد نمایش: 101 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M798

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۹ :  مزایای اطلاعات رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان های هوشمند

عنوان انگلیسی:

Social media information benefits, knowledge management and smart organizations

چکیده فارسی:

تکنولوژی های اجتماعی می توانند یک ابزار قدرتمند برای سازمان ها جهت مدیریت جریان اطلاعات فراهم آورند و در نتیجه سازمان را وادار به  تغییر در سیستم مدیریت دانش خود  کنند که می تواند موجب بهبود عملکرد سازمان شود. در این مقاله، رشد رسانه های اجتماعی درون سازمان ها ، با توجه به تاثیر آن بر روی اشتراک دانش در یک نوع خاص از سیستم های مدیریت دانش – انجمن های تخصصی (CoP) مبتنی بر بحث (KMDG). مورد بررسی قرار گرفته است. ما بر روی این ابزار مدیریت دانش تمرکز می کنیم زیرا کارکنانی با یک فرصت استراتژیک برای برقرای ارتباط با گروه های مخنلف در انجمن های تخصصی ایجاد میکند که در تبادل اطلاعات و ارتباطات شرکت می کنند. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل محتوا، ما دو مکانیزم اطلاعاتی مداخله کننده (تنوع اطلاعاتی و ارتباطات غیررسمی) که KMDG های رسانه های اجتماعی  را برای تولید و اندازه گیری تاثیرات آنها بر بهره وری کار و بازده دارایی ها تئوریزه می کنند را بررسی می کنیم یافته های ما نشان می دهد که KMDG به طور مثبت بر عملکرد سازمانی از طریق اطلاعات نهفته و ارتباطات اجتماعی تاثیر می گذارد.

کلید واژگان: مدیریت دانش، قدرت اطلاعات، رسانه های اجتماعی،انجمن تخصصی،گروه های گفتگو

Abstract

Social technologies can provide a potent means for organizations to manage their information flows and thus induce changes in their knowledge management (KM) systems, which can then be linked to performance improvements. This paper examines the growth of social media within organizations, considering the impact this may have upon knowledge sharing in a particular type of KM system – Community of Practice – (CoP) based discussion groups (KMDG). We focus on this KM tool because it provides employees with an opportunity to strategically reach out to different groups of people within their CoP, and engage in information exchange and communication. Using a content analysis method, we investigate two intermediate information mechanisms (information richness and informal communication) that social media KMDGs are theorized to generate, and quantify their effects on labor productivity and return on assets. Our findings provide evidence of KMDG positively affecting organizational performance through embedded information and social communication.