مقاله ترجمه شده آیا رسانه های اجتماعی ، خرید عصبی مشتری را در هنگام ترس از بیماری کرونا گسترش می دهند؟

دسته بندی:

قیمت: 44000 تومان

تعداد نمایش: 408 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1024

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Retailing and Consumer Services

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  آیا پلتفرم های رسانه های اجتماعی ، خرید عصبی (سراسیمه) مشتری را در هنگام ترس از بیماری کرونا گسترش می دهند؟

عنوان کامل انگلیسی:

Do social media platforms develop consumer panic buying during the fear of Covid-19 pandemic

چکیده فارسی:

در مورد این موضوع که چگونه رسانه های اجتماعی می توانند ترس و واکنش های مصرف کننده را از طریق خرید سراسیمه مصرف کننده به دلیل گسترش کرونا در جهان ، شکل دهند، شناخت کافی وجود ندارد.  این تحقیق از طریق اتخاذ یک دیدگاه ساختار گرایی اجتماعی بر تفکر و احساس مردم در سطح فردی و جمعی در مورد نقش رسانه های اجتماعی برای ایجاد رفتار عصبی ، متمرکز شده است. داده ها از سی و چهار مشتری که حداقل یک حساب فعال در شبکه های اجتماعی دارند جمع آوری شده است. به دلیل حفظ فاصله اجتماعی مصاحبه با شرکت کنندگان به صورت تلفنی انجام شد. یافته ها نشان می دهد که وجود شواهدی از عدم قطعیت و عدم اطمینان ، خرید به دلیل ترغیب ، وجود شواهدی از عدم دسترسی به محصول ، اطلاعیه های مقامات ، اتصال جهانی و نظر کارشناسان برخی از دلایل موجود در پلتفرم های رسانه های اجتماعی است که وضعیت خرید عصبی مصرف کننده را در طول بحران Covid-19 ایجاد کرده است. علاوه بر این ، انتشار سطح بی سابقه ای از اطلاعات به صورت آنی در مورد Covid-19 ،می تواند ابزار لازم برای تصمیم گیری هوشمندانه را برای کاربران فراهم کند ،همچنین آنها را در مورد آنچه که قرار است اتفاق بیفتد نگران تر خواهد کرد، کارشناسان می گویند این موارد ممکن است منجر به سراسیمگی در خرید یا ذخیره محصولات شود. این مطالعه تلاش کرده است درک درستی از چگونگی تولید شواهد و دلایل اجتماعی توسط رسانه های اجتماعی ارائه کند و دریچه ای برای شناخت واکنش اجتماعی مردم به شیوع ویروس کرونا ایجاد می کند و واکنش خرید عصبی را شکل می دهد. این مطالعه تئوری خرید عصبی مصرف کننده را بر اساس نتایج این مطالعه و نظریه های موجود مانند سرمایه داری جهانی / جامعه اطلاعاتی، جامعه بیم زده ، تاثیر اجتماعی و شواهد اجتماعی ارائه داده است. این نظریه ها به درک چگونگی ایجاد اتصال جهانی به دلیل استفاده از رسانه های اجتماعی و چگونگی تولید شواهد مختلف اجتماعی که رفتار خرید عصبی مصرف کننده را به دلیل همه گیری Covid-19 ایجاد کرده است، کمک می کنند.

واژه های کلیدی: رسانه های اجتماعی ، تأثیر اجتماعی ، نظریه خرید عصبی مصرف کننده ، ساختار گرایی اجتماعی

Abstract

There is inadequate understanding of how social media can shape fear and consumer responses in the manner of consumer panic buying while Covid-19 is spreading across the world. Through taking a social constructionism position this research focused on what people think and feel at an individual and collective level on the role of social media to create panic behaviour. Data have been collected from thirty-four consumers who have minimum one active social media account. These participants are contacted through telephonic interview due to maintaining the social distancing. Findings reveal that uncertainties and insecurities proof, buying as persuasion, product unavailability proof, authorities’ communication, global logic, and expert opinion are some of the causes on social media platforms that developed the situation of consumer panic buying during Covid-19 crises. Furthermore, the unprecedented level of real-time information on Covid-19 at users’ fingertips can give them the tools they need to make smart decisions, but also make them more anxious about what is to come; experts say that may lead to panic buying or stockpiling of products. The study has tried to develop understanding about how social media generates social proof and offers a window into people’s collective response to the coronavirus outbreak and shapes panic buying reaction. The study has provided a consumer panic buying theory based on the results of this study and on existing theories, such as global capitalism/information society risk society, social influence, and social proof. These theories help to understand how global logic is built due to the use of social media and how different social proofs are generated which developed the behaviour of consumer panic buying due to Covid-19 pandemic.

Keywords: Social media, Social influence, Consumer panic buying theory, Social constructionism