مقاله ترجمه شده رسانه های اجتماعی، تغییر فرهنگ و سیاست گذاری

مشخصات محصول
قیمت:41000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۱۷

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1571

نام ناشر (پایگاه داده): dergipark

نام مجله:   Strategic Public Management Journal

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۷ :  رسانه های اجتماعی، تغییر فرهنگ و سیاست گذاری

عنوان کامل انگلیسی:

Social Media, Changing Culture, And Policymaking

چکیده فارسی:

رسانه های اجتماعی پدیده ی جدیدی هستند که نحوه ارتباط ما با یکدیگر را تغییر داده اند. در گذشته مردم محدود به مکان و زمان بودند، اما اکنون هیچ مرز فیزیکی وجود ندارد. شبکه های رسانه های اجتماعی تقریبا جهانی هستند و در سراسر جهان افرادی که از پلتفرم مشابه استفاده می‌کنند، ایده ها و نظرات خود را به‌صورت آنی به اشتراک می‌گذارند. رسانه های اجتماعی برای ایجاد انگیزه و سازماندهی آحاد مردم و کمک به آن ها به عنوان یک مجموعه استفاده می شوند. بنابراین برای سیاست گذاران ضروری است که اهمیت رسانه های اجتماعی را درک کرده و از آن به طور موثر در همه زمان ها استفاده کنند، به ویژه در هتگام سختی ها برای دسترسی به مردم و ارائه اطلاعات صحیح به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست.

کلیدواژه: رسانه های اجتماعی، سیاست گذاری، تغییر فرهنگی، سیاست، تغییر اجتماعی

Abstract

Social media is the new deal and it has changed the way we do communicate with one another. Before people were restrained by space and time but now there are no physical boundaries; social media networks are virtually global; people using the same platform share ideas from all over the world instantaneously. Social media is being used to motivate and organize masses and help them act as one body. It is therefore essential for policymakers to understand the importance of social media and use it effectively at all times, more so during times of distress, to reach out to public and provide correct information as public is being bombarded with misinformation.

Key Words: Social media, policymaking, cultural change, politics, social change

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد